Ing. Radek Bače, Ph.D.

Publikace

Článek v odborném periodiku

TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – MIKOLÁŠ, M. – BAČE, R. – REJZEK, J. – SAMONIL, P. – CHASKOVSKYY, O. – KOROL, M. – MYKLUSH, S. A mixed severity disturbance regime in the primary Picea abies (L.) Karst. forests of the Ukrainian Carpathians. Forest Ecology and Management, 2014, roč. 2014, č. 334, s. 144-153. ISSN: 0378-1127.

PRIMICIA, I. – CAMARERO, J. – JANDA, P. – ČADA, V. – MORRISSEY, R. – TROTSIUK, V. – BAČE, R. – TEODOSIU, M. – SVOBODA, M. Age, competition, disturbance and elevation effects on tree and stand growth response of primary Picea abies forest to climate. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 354, s. 77-86. ISSN: 0378-1127.

SEEDRE, M. – KOPÁČEK, J. – JANDA, P. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Carbon pools in a montane old-growth Norway spruce ecosystem in Bohemian Forest: Effects of stand age and elevation. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 346, s. 106-113. ISSN: 0378-1127.

HOJDOVÁ, M. – NAVRÁTIL, T. – ROHOVEC, J. – ŽÁK, K. – VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Changes in mercury deposition in a mining and smelting region as recorded in tree rings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 216, č 1-4, s. 73-82. ISSN: 0049-6979.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Density and Height Structure of Seedlings in Subalpine Spruce Forests of Central Europe: Logs vs. Stumps as a Favourable Substrate. SILVA FENNICA, 2011, roč. 45, č. 5, s. 1065-1078. ISSN: 0037-5330. Odkaz

SVOBODA, M. – JANDA, P. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – BAČE, R. Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science, 2012, roč. 23, č. 1, s. 86-97. ISSN: 1100-9233.

ŠEBEK, P. – BAČE, R. – BARTOŠ, M. – BENEŠ, J. – CHLUMSKÁ, Z. – DOLEŽAL, J. – DVORSKÝ, M. – KOVÁŘ, J. – MACHAČ, O. – MIKÁTOVÁ, B. – PERLÍK, M. – PLÁTEK, M. – POLÁKOVÁ, S. – ŠKORPÍK, M. – STEJSKAL, R. – SVOBODA, M. – TRNKA, F. – VLAŠÍN, M. – ZAPLETAL, M. – ČÍŽEK, L. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 358, s. 80-89. ISSN: 0378-1127.

TOMÁNEK, J. – VOLNÝ, C. – KLČ, P. – BAČE, R. Faktory způsobující konstrukční porušení lesních cest. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN: 0322-9688.

ČADA, V. – MORRISSEY, R. – MICHALOVÁ, Z. – BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Frequent severe natural disturbances and non-equilibrium landscape dynamics shaped the mountain spruce forest in central Europe . Forest Ecology and Management, 2016, roč. 363, č. 3, s. 169-178. ISSN: 0378-1127.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – MORRISSEY, R. – WILD, J. – CLEAR, J. – ČADA, V. – DONATO, D. Legacy of Pre-Disturbance Spatial Pattern Determines Early Structural Diversity following Severe Disturbance in Montane Spruce Forests. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

SVOBODA, M. – FRAVER, S. – JANDA, P. – BAČE, R. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Natural development and regeneration of a Central European mountain spruce forest. Forest Ecology and Management, 2010, roč. 260, č. 2010, s. 1 - 9. ISSN: 0378-1127.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – POUSKA, V. – JANDA, P. – ČERVENKA, J. Natural regeneration in Central-European subalpine spruce forests: Which logs are suitable for seedling recruitment?. Forest Ecology and Management, 2012, roč. 266, č. 2012, s. 254-262. ISSN: 0378-1127. Stáhnout soubor

ZEMANOVÁ, L. – TROTSIUK, V. – MORRISSEY, R. – BAČE, R. – MIKOLÁŠ, M. – SVOBODA, M. Old trees as a key source of epiphytic lichen persistence and spatial distribution in mountain Norway spruce forests. Biodiversity and Conservation, 2017, roč. 26, č. 8, s. 1943-1958. ISSN: 0960-3115.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. PŘIROZENÉ VYTVÁŘENÍ ADVENTIVNÍCH KOŘENŮ ZMLAZENÍ SMRKU V HORSKÝCH LESÍCH: ODBORNÉ SDĚLENÍ. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 2, s. 140-144. ISSN: 0322-9688.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. PŘIROZENÉ VYTVÁŘENÍ ADVENTIVNÍCH KOŘENŮ ZMLAZENÍ SMRKU V HORSKÝCH LESÍCH: ODBORNÉ SDĚLENÍ. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 59, č. 2, s. 140-144. ISSN: 0322-9688.

ZEPPENFELD, T. – SVOBODA, M. – DEROSE, R. – HEURICH, M. – MULLER, J. – ČÍŽKOVÁ, P. – STARÝ, M. – BAČE, R. – DONATO, D. Response of mountain Picea abies forests to stand-replacing bark beetle outbreaks: neighbourhood effects lead to self-replacement. Journal of Applied Ecology, 2015, roč. 52, č. 5, s. 1402-1411. ISSN: 0021-8901.

ČERVENKA, J. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Stand-replacing disturbance does not directly alter the succession of Norway spruce regeneration on dead wood. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 10, s. 417-424. ISSN: 1212-4834.

MIKOLÁŠ, M. – KALAFUSOVÁ, I. – TEJKAL, M. – ČERNAJOVÁ, I. – MICHALOVÁ, Z. – HLÁSNY, T. – BARKA, I. – ZRNÍKOVÁ, K. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto?. Sylvia, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 79-98. ISSN: 0231-7796.

MRHALOVÁ, H. – TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – ČADA, V. – MIKOLÁŠ, M. STRATEGIE DOSAŽENÍ HORNÍHO STROMOVÉHO PATRA SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.) V PŘIROZENÝCH LESÍCH RUMUNSKA. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 3, s. 211-217. ISSN: 0322-9688.

TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – WEBER, P. – PEDERSON, N. – KLESSE, S. – JANDA, P. – BENITO, D. – MIKOLÁŠ, M. – SEEDRE, M. – BAČE, R. – MATĚJŮ, L. – FRANK, D. The legacy of disturbance on individual tree and stand-level aboveground biomass accumulation and stocks in primary mountain Picea abies forests. Forest Ecology and Management, 2016, roč. 373, č. 8, s. 108-115. ISSN: 0378-1127.

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – ČADA, V. – PECK, J. Three hundred years of spatio-temporal development in a primary mountain Norway spruce stand in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 2014, roč. 2014, č. 330, s. 304-311. ISSN: 0378-1127.

JANDA, P. – BAČE, R. – SVOBODA, M. – STARÝ, M. Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně „Trojmezná“ v NP Šumava. Silva Gabreta, 2010, roč. 16, č 1, s. 43-59. ISSN: 1211-7420.

BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 1, s. 67 - 84. ISSN: 1211-7420. Odkaz

TOMÁNEK, J. – BAČE, R. – VOLNÝ, C. Vliv sklonu a druhu povrchu na porušení odvozních cest v horských oblastech. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0322-9688.

ČERVENKA, J. – BAČE, R. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – SVOBODA, M. ZMĚNY POROSTNÍ STRUKTURY, MNOŽSTVÍ A KVALITY MRTVÉHO DŘEVA V HORSKÉ SMRČINĚ PO VELKOPLOŠNÉ DISTURBANCI. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 4, s. 254-261. ISSN: 0322-9688.

Kapitoly v odborné knize

MERGANIČOVÁ, K. – MERGANIČ, J. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – ŠEBEŇ, V. Forest Ecosystems - More than Just Trees. Croatia: InTech publisher, 2012, 464s. ISBN 978-953-51-0202-1. Deadwood in forest ecosystems, s. 81-108. Odkaz

Certifikované metodiky

BAČE, R. – SVOBODA, M. Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích, Dead Wood Management in Production Forests, Dead wood management, saproxylic diversity, habitat trees, sun-exposed large dimensions, 2015, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Management mrtvého dřeva, 68998/2015-MZE-16222/M119, podpora trvale udržitelného lesního hospodaření, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství Těšnov 17 110 00 Praha 1, 21.12.2015,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Diverzita a vyrovnanost bylinného patra v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Diversity and evenness of herb layer in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plants, Diverzity, Shannon index, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, diverzita_bylin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Početnost zmlazení dřevin (výška >10cm) v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Tree seedling density (height >10cm) in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Tree, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazeni_dreviny_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Pokryvnosti základních taxonů rostlin v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Cover of bacis plant taxa in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plant taxa, Microsite, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, rostliny_taxony_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Calimani v Rumunsku, The maps collection - Stand characteristics on the permanent study plots in mountain spruce forests in Calimani (Romania), old-growth, forest structure, regeneration, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PCHC_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Giumalau v Rumunsku, The maps collection - Stand characteristics on the permanent study plots in mountain spruce forests in Giumalau (Romania), old-growth, forest structure, regeneration, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PCHG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – MIKOLÁŠ, M. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – REJZEK, J. Soubor map - Prostorové rozmístění horských pralesů v pohoří Fagaraš v Rumunsku a v pohoří Horhany na Ukrajině, The maps collection - Spatial distribution of primary mountain forests in Fagaras Mountains in Romania and in Horhany Mountains in Ukraine, old-growth, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PRALESFG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Calimani v Rumunsku s informací o síle narušení, The maps collection - The spatial pattern of permanent study plots in the locality Calimani in Romania with an additional information about disturbance severity, old-growth, forest dynamics, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, DCHC_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Giumalau v Rumunsku s informací o síle narušení, The maps collection - The spatial pattern of permanent study plots in the locality Giumalau in Romania with an additional information about disturbance severity , old-growth, forest dynamics, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, DCHG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Prostorové rozmístění vlivu environmentálních proměnných v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The spatial distribution of environmental variables influence in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Coarse woody debris, Canopy, Upper tree layer, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, environmentalni_promen_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové vztahy mezi obnovou, mrtvým dřevem a korunovými projekcemi na trvalých výzkumných plochách v NP Šumava v I. zóně „Trojmezná“, The maps collection - Spatial patterns of the regeneration, dead wood and crown projections on the permanent study plots in NP Šumava in the core zone “Trojmezna”, old-growth, forest structure, spatial pattern, Picea abies, Sorbus aucuparia, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PVOTR_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČADA, V. – SVOBODA, M. Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR, Set of maps - Age and spatial structure of semi-natural spruce forest in the Czech Republic, Forest structure, Tree longevity, Density, Picea abies, Spruce forest , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, struktura_ smrcin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Vliv mikrostanoviště na výškovou strukturu zmlazení smrku v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The effect of microsite on Norway spruce seedling height structure in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Height structure, Dead wood, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazovani_drevo_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

Analýza struktury horského smrkového lesa a přirozeného zmlazení v Trojmezenském pralese - NP Šumava Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Ing. Janda Pavel, 2007

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical range of variability in temperate mountain spruce forests of Central Europe. 2011. Konference, Eurodendro 2011, Engelberg, Švýcarsko, 19-23.9. 2011, .

Přirozená obnova v Trojmezenském pralese (NP Šumava) Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Struktura Trojmezenského pralesa (NP Šumava) Ing. Janda Pavel; Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; a kol. a kol., 2008

Sukcese rostlin na ležících kmenech v horském smrkovém lese na Šumavě Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel, 2009

Vliv horizontálního korunového zápoje na zmlazení dřevin ve smrkovém horském lese v 1. zóně Trojmezná, NP Šumava Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Význam mikrostanovišť pro obnovu v horském smrkovém lese na Trojmezné Ing. Janda Pavel; Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007