prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

rektor, vedoucí katedry