prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

rektor, vedoucí katedry

Pedagogika

Garant předmětů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 30 bakalářských, 60 diplomových a 11 doktorských prací.

Garantované předměty

  • DAWA01Y Odborný seminář FYTO I

  • DAWA02Y Odborný seminář FYTO II

  • DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin

  • AHA95E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.

  • AHA14E Principy výživy rostlin - Bc.

  • AHA34E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.

  • AHA80E Principy výživy rostlin - Bc.

  • AHA70E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.

  • AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.

Garantované studijní obory

Garantované studijní programy