doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Pedagogická činnost

Garantované předměty

 • IUI54E Global Food Security

 • IUI62E Organic Waste Management

 • IXIB1Z Státní závěrečná zkouška

 • IXIN1Z Státní závěrečná zkouška

 • ITI24Z Technické kreslení a počítačová grafika

 • ITI62E Zemědělské technologie v tropech

 • ITI55E Farm Waste Management in TS

 • CVS Celkový výsledek studia

 • ODP Obhajoba disertační práce

 • OTP Obhajoba tezí disertační práce

 • DIXX01Y Cizí předmět 1

 • DIXX02Y Cizí předmět 2

 • DIXX03Y Cizí předmět 3

 • METDISP Metodika disertační práce

 • DITI03Y Alternativní zdroje energií v tropech a subtropech

 • IUP4 Uznaný předmět 4

 • IUP3 Uznaný předmět 3

 • IUP1 Uznaný předmět 1

 • IUP2 Uznaný předmět 2

 • IUP9 Uznaný předmět 9

 • SDZ Státní doktorská zkouška

 • IUP5 Uznaný předmět 5

 • IUP6 Uznaný předmět 6

Garantované studijní obory

 • 4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů

 • 4106T023 Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics

Garantované studijní programy

 • N4106 Zemědělska specializace