doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Pedagogická činnost

Garantované předměty

 • IUI69E Project Management and Planning

 • IUI51E Renewable Energy for Food Processing

 • IUP1 Uznaný předmět 1

 • IUP2 Uznaný předmět 2

 • IUP3 Uznaný předmět 3

 • IUP4 Uznaný předmět 4

 • IUP5 Uznaný předmět 5

 • IUP6 Uznaný předmět 6

 • IUP7 Uznaný předmět 7

 • IUP8 Uznaný předmět 8

 • ITI08E Food Security in Developing Countries

 • CVS Celkový výsledek studia

 • ODP Obhajoba disertační práce

 • OTP Obhajoba tezí disertační práce

 • DIXX01Y Cizí předmět 1

 • DIXX02Y Cizí předmět 2

 • DIXX03Y Cizí předmět 3

 • DITI66Y Udržitelné technologie v tropech a subtropech

 • DITI77Y Konzervace potravin v rozvojových zemích

 • DITI69Y Zpracování organických odpadů

Garantované studijní obory

 • 4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů

 • 4106T023 Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics

Garantované studijní programy

 • N4106 Zemědělska specializace