Bc. Vojtěch Barák

Publikace

Ostatní výsledky

BARÁK, V. – SIMON, O. – **VOLFOVÁ, M.Funguje regulace splouvání horní Vltavy z hlediska ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)? … aneb vodáctví a přímé ohrožení mlžů. 2017, Sborník abstraktů IX. ročníku konference Kostelecké inspirování (23.-24.11.2017).