doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

+420 22438 2544

GSM: +420 777 757 990