prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Pedagogická činnost

Garantované předměty

  • ALA74E Etologie - Bc.

  • ALA05E Etologie - Bc., Mgr.

  • ALA93E Etologie koní- HU - Bc.

  • ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.

  • ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.

  • ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.

  • ALA10E Etologie psa - Bc.

  • ALA81E Etologie psa - Bc.

  • DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii