doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Vedoucí katedry - Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech

Člen kolegia děkana FTZ

Člen vědecké rady FTZ

Člen vědecké rady FŽP

Člen oborové rady TABM

Člen oborové rady ZTS

+420 22438 2507

 

 

https://scholar.google.cz/citations?user=9wuBU5kAAAAJ&hl=cs

 

https://www.researchgate.net/home