Ing. Věra Bunešová, Ph.D.

Odborný asistent - Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

+420 22438 2683