doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.

+420 22438 2683