Ing. arch. Ivana Buttry, DiS.

ing. arch. Ivana Buttry, DiS.

Technik - Katedra zahradní a krajinné architektury

+420 22438 2978

Doktorand na katedře Zahradní a krajinné architektury.

 

Téma disertační práce: Zahrada v životním cyklu člověka