Bc. Matouš Chalupa

Středisko počítačových služeb

+420 22438 2451
+420 734 433 353