doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.

Pedagogická činnost

Garantované předměty

  • MDPT Metodika disertační práce

  • METDISP Metodika disertační práce

  • TDT12E Introduction to Material Sciences

  • TDT06E Perspektivní konstrukční materiály

  • TDT07E Material Science

  • TDT02E Nauka o materiálu

  • TDT72E Nauka o materiálu