Ing. Karel Douda, Ph.D.

Karel Douda - osobní stránky

Post-doc

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra zoologie a rybářství

+420 22438 3642
+420 723 566 681

Odborné zaměření:

  • Biologie a ekologie vodních organismů, zejména sladkovodních mlžů řádu Unionoida
  • Význam hostitelsko-parazitických vazeb pro populační dynamiku ohrožených a invazních druhů vodních organismů
  • Mechanismy disperze a faktory ovlivňující invazivitu vodních bezobratlých
  • Vliv jakosti vody na výskyt vodních bezobratlých v kontextu environmentálních změn
  • Ekotoxikologie vodních bezobratlých
  • Aplikace metod GIS při studiu dynamiky vodních a mokřadních ekosystémů

 

Publikace

  • DOUDA, K. – VRTÍLEK, M. – SLAVÍK, O. – REICHARD, M. The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biological Invasions, 2012, roč. 14, č. 1, s. 127-137. ISSN: 1387-3547.
  • DOUDA, K. Effects of nitrate nitrogen pollution on Central European unionid bivalves revealed by distributional data and acute toxicity testing. Aquatic Conservation - Marine and Freshwater Ecosystems, 2010, roč. 20, č. 2, s. 189 - 197. ISSN: 1052-7613.
  • REICHARD, M. – VRTÍLEK, M. – DOUDA, K. – SMITH, C. An invasive species reverses the roles in a host-parasite relationship between bitterling fish and unionid mussels. Biology Letters, 2012, roč. 8, č. 4, s. 601-604. ISSN: 1744-9561.

zobrazit všechny publikace