Ing. Karel Douda, Ph.D.

Karel Douda - osobní stránky

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra zoologie a rybářství

+420 22438 3642
+420 723 566 681

Odborné zaměření:

  • Biologie a ekologie vodních organismů, zejména sladkovodních mlžů řádu Unionoida
  • Význam hostitelsko-parazitických vazeb pro populační dynamiku ohrožených a invazních druhů vodních organismů
  • Mechanismy disperze a faktory ovlivňující invazivitu vodních bezobratlých
  • Vliv jakosti vody na výskyt vodních bezobratlých v kontextu environmentálních změn
  • Ekotoxikologie vodních bezobratlých
  • Aplikace metod GIS při studiu dynamiky vodních a mokřadních ekosystémů

 

Publikace

  • DOUDA, K. – LOPES-LIMA, M. – HINZMANN, M. – MACHADO, J. – VARANDAS, S. – TEIXEIRA, A. – SOUSA, R. Biotic homogenization as a threat to native affiliate species: fish introductions dilute freshwater mussel's host resources. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS, 2013, roč. 19, č. 8, s. 933-942. ISSN: 1366-9516.
  • DOUDA, K. – VRTÍLEK, M. – SLAVÍK, O. – REICHARD, M. The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biological Invasions, 2012, roč. 14, č. 1, s. 127-137. ISSN: 1387-3547.
  • DOUDA, K. Effects of nitrate nitrogen pollution on Central European unionid bivalves revealed by distributional data and acute toxicity testing. Aquatic Conservation - Marine and Freshwater Ecosystems, 2010, roč. 20, č. 2, s. 189 - 197. ISSN: 1052-7613.

zobrazit všechny publikace