Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.

My personal pages

Scientific societies membership

The Crustacean Society

Česká zoologická společnost