Ing. Oldřich Faměra, CSc.

Odborný asistent - Katedra kvality zemědělských produktů

Vedoucí Laboratoře zkoušení jakosti obilovin

místopředsedou Komise jakosti rostlinných produktů ORV ČAZV

Členem Vědecké rady Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV Praha - Ruzyně.

členem představenstva Agrární komory Praha

Členem oborové rady Speciální produkce rostlinná na FAPPZ ČZU

+420 22438 3508
+420 22438 2890

Pedagogická činnost

  • AQA73E Jakost a zpracování zahradnických produktů - Bc.
  • AQA15E Jakost a zpracování zahradnických produktů - Mgr.
  • AQA78E Jakost a zpracování zemědělských produktů-HK - Mgr.

zobrazit všechny předměty