Ing. Oldřich Faměra, CSc.

Odborný asistent - Katedra kvality zemědělských produktů

Vedoucí Laboratoře zkoušení jakosti obilovin

místopředsedou Komise jakosti rostlinných produktů ORV ČAZV

Členem Vědecké rady Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV Praha - Ruzyně.

členem představenstva Agrární komory Praha

Členem oborové rady Speciální produkce rostlinná na FAPPZ ČZU

+420 22438 3508
+420 22438 2890

Pedagogická činnost

  • AQA06E Jakost a zpracování rostlinných produktů - Bc.
  • AQA75E Jakost a zpracování rostlinných produktů - Bc.
  • AQA29E Jakost a zpracování zahradnických a rostlinných produktů - Bc.

zobrazit všechny předměty