Ing. Michal Fogl

Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje - Katedra ekologie

student Ph.D. – Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

+420 22438 3861