Ing. Michal Fogl

Osobní stránky

student Ph.D. – Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

+420 22438 3861