doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

Docent - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

+420 22438 2959
+420 775 033 380

Publikace

  • HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.
  • HANEL, M. – BUISHAND, T. Analysis of precipitation extremes in an ensemble of transient regional climate model simulations for the Rhine basin. Climate Dynamics, 2011, roč. 36, č. 5-6, s. 1135-1153. ISSN: 0930-7575.
  • A non-stationary index-flood model for precipitation extremes in transient RCM runs
  • HANEL, M. – BUISHAND, T. Assessment of the Sources of Variation in Changes of Precipitation Characteristics over the Rhine Basin Using a Linear Mixed-Effects Model. JOURNAL OF CLIMATE, 2015, roč. 28, č. 17, s. 6903-6919. ISSN: 0894-8755.
  • PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of trends in extreme short-term precipitation for the Czech Republic. 2013, International conference Precipitation Extremes in a Changing Climate Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013.
  • SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Projected changes of rainfall event characteristics for the Czech Republic . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, roč. 64, č. 4, s. 415-425. ISSN: 0042-790X.
  • HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.
  • HANEL, M. – PAVLÁSKOVÁ, A. – KYSELÝ, J. Trends in characteristics of sub-daily heavy precipitation and rainfall erosivity in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 36, s. 1833-1845. ISSN: 0899-8418.