Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Osobní stránky

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Zástupce vedoucího Katedry ekonomického rozvoje

+420 22438 2508

Mé konzultační hodiny v následujících týdnech jsou dostupné v tomto Google kalendáři. Nicméně, prosím, pošlete mi předem emailem upozornění, že přijdete a stručný důvod schůzky.