prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.

+420 22438 2514

Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.

katedra botaniky a fyziologie rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česka zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 - Suchdol