Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Odborný asistent - Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

+420 22438 6019