Ing. Michal Jakl, Ph.D.

osobní stránky

Odborný asistent - katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

+420 22438 2743

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
 
FAPPZ, hlavní budova, dv.č. 339