Ing. Jaroslava Janků, CSc.

+420 22438 2758

Odborné zaměření:

-  ekonomické hodnocení půd, environmentální hodnota půdy, ochrana půdy,

- databáze půd, zpracování pedologických dat