doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Docent - Katedra zahradní a krajinné architektury

+420 22438 2571
+420 606 824 266

autorizovaný krajinářský architekt 

Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000. Je odborníkem v oboru zahradní a krajinářské architektury s praxí více než 25 let.

Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011. Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 -11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 100 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 120 projektů a realizací soukromých zahrad.

Matouš Jebavý pravidelně přednáší a publikuje, je spoluautorem tří monografií. Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze garantuje a vede tři ateliéry – „Ateliér I. – Rodinná zahrada“, „Ateliér II. – Veřejný prostor“ a "Ateliér M3 - Park, areál rekreace", přednáší předmět „Systémy sídelní zeleně“ v rámci Mgr. stupně studia, garantuje předměty "Ateliér B1 - ZAN - obecná a prostorová kompozice" a "Ateliér B2 - krajinářská kompozice", garantuje a přednáší předmět „Pěstování sídelní a krajinné zeleně“ v rámci BC stupně studia a předmět "Landscaping", vyučovaný v angičtině, v rámci Mgr. stupně studia. Je rovněž garantem a vyučujícím předmětu „Sadovnictví“ v rámci doktorského studijního programu.

Matouš Jebavý vede bakalářské, diplomové a doktorské práce a pravidelně koná výstavy studentských prací, vzniklých v rámci ateliérové výuky na katedře zahradní a krajinné architektury. Jím vedené diplomové práce byly několikrát oceněny v rámci soutěží vědecké odborné činnosti FAPPZ ČZU v Praze, jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, která je pořádána Českou komorou architektů.

Pedagogická činnost

 • DAZA03Y Sadovnictví
 • AFA02E Pěstování sídelní a krajinné zeleně - Bc.
 • AZA12E Systémy sídelní zeleně II - Mgr.

zobrazit všechny předměty

Publikace

 • MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VACEK, O. Dívčí hrady ověřovací ideová studie - analytická část, Dívčí hrady ideological validation study - the analytical part, study,project, landscape planning, urbanism, 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, architektonicko - urbanistický a krajinný rozvoj obce a města, 1000000, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MČ Praha 5 , 31.03.2012,
 • VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – MERUNKOVÁ, I. – KUNT, M. – ELIÁŠOVÁ, B. – DOLEŽELOVÁ, D. – EZECHEL, M. – HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Tvorba krajiny. 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2462-6.
 • Úprava balkonů v bytových domech
 • Úprava teras a lodžií
 • Úpravy terasy
 • Vliv krajinného rázu na navrhovanou úpravu krajiny nového plavebního stupně na Labi v Přelouči
 • Voda v zahradě
 • Výstava ateliéru projektování zahradních a krajinářských úprav Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Karla Slánského
 • JEBAVÝ, M. Výstava na Landscape Festival Praha 2014 ,The Exhibition in The Landscape Festival Prague 2014,exhibition, Landscape Festival, Prague, 2014,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Výstava prací studentů a pedagogů předmětů Sadovnictví a Projektování sadovnických a krajinářských úprav pod vedením Prof. Jiřího Marečka, CSc., Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Karla Slánského
 • THE VERDURE SYSTEM OF THE CZECH SMALL TOWNS – THE SYSTEM OF THE OLD AND NEW AREAS AND STRUCTURES
 • JEBAVÝ, M. The landscape around the new navigation lock on the river Labe in Přelouč. Journal of Landscape Studies - online version, 2009, roč. 22009, č. 12009, s. 27 - 32. ISSN: 1802-4416.
 • Společná výstava prací studentů a pedagogů katedry zahradnictví a krajinářské architektury ČZU v Praze a semestrálních a závěrečných prací studentů VOŠZ Mělník
 • Studentské práce jsou k vidění také v Praze na Suchdole
 • JEBAVÝ, M.; idPublikace = 56809; Název: Studie úpravy náměstí u vody v Praze - Holešovicích -- Neexistuje podtyp publikace --
 • JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u mohyly na Bílé hoře, Landscape Architecture Study of the Park by Mohyla on Bila hora, landscape architecture, study, park, Bílá hora, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, Soubor specializovaných map s odborným obsahem., 50.000.000,- Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústav rozvoje hlavního města Prahy, 01.02.2011
 • JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u mohyly na Bílé hoře v Praze, Study of the Bílá hora park in Prague, Study, Bílá hora, park, Prague, student´s work, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Studie úpravy Parku u vody a Náměstí u vody v Praze - Holešovicích. 2013, ZAHRADA-PARK-KRAJINA 3/2013, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, str. 17-21. ISSN 1211-1678.
 • JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u vody v Praze - Holešovicích, Landscape Architecture Study of the Park by the river Prague - Holesovice, landscape architecture, study, park, Holesovice, 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, , 20.000.000,-, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Útvar rozvoje města Prahy, 30.05.2012,
 • Systémy sídelní zeleně I.
 • Terasa s vyhlídkou - renovace zahrady
 • Výstava prací studentů oboru zahradní tvorba
 • MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II tvorba v sídlech pod vedením M.Jebavého a I.Merunkové. 2011. .
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I pod vedením M.Jebavého a B.Fanty. 2011. Výstava studentských prací..
 • Výstava studentských prací ateliéru Projektování pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Lucie Tomcové - Suchdolské a Brandejsovo náměstí v Praze 6 - Suchdole
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Studie úpravy veřejných prostorů v Praze - Suchdole pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. 2013, Výstava.
 • Výstava studentských prací z předmětu Systémy sídelné zeleně 2008- spoluuspořadatel
 • JEBAVÝ, M. Výstava v Alšově kabinetu - Městská část Praha – Suchdol ,The Exhibition in Aleš Cabinet in the town district Prague Suchdol,exhibition, Aleš Cabinet, Prague Suchdol ,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Výstavy v Suchdole
 • Výstavy v Suchdole
 • Zahrada na jaře
 • JEBAVÝ, M. Zahrada u historické vily v Říčanech,Garden by the historical villa in Říčany,landscape architecture, realization, landscaping, garden, villa, Říčany,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Výstava studentských prací ateliéru Projektování I. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. - revitalizace sídliště Olivova v Říčanech
 • JEBAVÝ, M. Výstava studentských prací Ateliéru II.- veřejný prostor pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové, Ph.D.,Students Exhibition of the Studio Design I. – Public Space - Matouš Jebavý, Jan Vaněk and Iveta Merunková,exhibition, design, landscape architecture, public space,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II.- veřejný prostor pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové, Ph.D.. 2014, .
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. 2013, Výstava. SIC ČZU Praha..
 • JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. . 2012, výstava.
 • Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Prof. Ing. arch. Bohumila Fanty, CSc. a Ing. Jany Stejskalové
 • JEBAVÝ, M.; idPublikace = 63258; Název: Výstava studentských prací Ateliéru I.- rodinná zahrada pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc.-- Neexistuje podtyp publikace --
 • JEBAVÝ, M. – MERUNKOVÁ, I. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. - tvorba v sídle pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Ing. arch. Ivety Merunkové a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka,CSc. . 2012, výstava.
 • JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové. 2013, Výstava, SIC ČZU Praha.
 • MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové . 2013, Students Exhibition of the Studio Design II. 2013. Areál CVUT, Škola Vraný a Náměstí Pod kaštany PHA6.
 • Výstava studentských prací Ateliéru II.- tvorba v sídle, pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Prof. Ing. arch. Bohumila Fanty, CSc.
 • Zahrádka pod okny - renovace zahrady
 • Schody v zahradě
 • 6.výstava - studentské práce
 • Krajina nového plavebního stupně na Labi v Přelouči
 • JEBAVÝ, M. Krajinářské úpravy Kralupy – Strachov ,Realization of the Landscape design in Kralupy – Strachov,landscape architecture, realization, landscaping, Kralupy Strachov,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • JEBAVÝ, M. Krajinářské úpravy v Květnici u Prahy ,Landscape design in Květnice near Prague,landscape architecture, realization, landscaping, Květnice,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • JEBAVÝ, M. Krajinná zahrada v Sulicích ,Landscape garden in Sulice,landscape architecture, realization, landscaping, garden, Sulice,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Krajinně ekologické funkce dochovaných mezních pásů středověkých plužin - podklady pro ochranu těchto historických krajinných struktur a pro plánování krajin s trvale udržitelným hospodařením
 • Malá rodinná zahrada
 • Manipulace s hlodavci a králíky
 • JEBAVÝ, M. Městský park Na hradbách v Kouřimi ,The town Park On the Walls in Kouřim,landscape architecture, landscape design, Kouřim,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Jarní výlet za inspirací – Appeltern v Nizozemí
 • Jak vytvořit rodinnou zahradu
 • Doma a přesto v zahradě
 • JEBAVÝ, M. A Relationship between the Verdure System and Land Use Planning of a Small Town. Horticultural Science, 2007, roč. 342007, č. 862867, s. 152 - 158. ISSN: 0862-867X.
 • JEBAVÝ, M. Areál respitní péče Jindra v Litomyšli ,The Respit Care Areal Jindra in Litomyšl,landscape architecture, realization, landscaping, garden, area, respit care, Litomyšl,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Ateliér I. a Ateliér II. na oboru zahradní tvorba FAPPZ ČZU v Praze - ateliérová výuka spojená s problematikou tvorby v sídle
 • Balkony v zimě
 • Central region conference IFLA Prague 2004
 • JEBAVÝ, L. – JEBAVÝ, M. – LOUDA, F. – SVOBODOVÁ, I. – JELÍNEK, F. – DYNTEROVÁ, A. – KREJČÍ, J. – MARHAN, O. – MATOUŠEK, V. – ŠPELDA, S. Podtyp: Skripta; Chov laboratorních zvířat. 2011. Praha: FAPPZ ČZU v Praze, 2011. 210 s. ISBN: 978-80-213-2178-6.
 • Člověk a zahrada
 • Contemporary Landscape Architecture in the Czech Republic
 • Mokřady na Větráku v Červeném Újezdě
 • BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.
 • Návrat českého venkova do Tehova
 • JEBAVÝ, M.; idPublikace = 63317; Název: Proměny městských krajin v Ateliéru II. Matouše Jebavého v letech 2010 - 2013-- Neexistuje podtyp publikace --
 • Realizovaný krajinářský návrh úprav dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou - Chýšť včetně krajinářské úpravy ekoduktu
 • Renovace zahrady - malý dům pod skálou
 • Řešení rekonstrukce zahrady u historického objektu
 • JEBAVÝ, M. Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady v Praze 2, Revitalisation of the south slope in Rieger´s park in Prague 2, revitalisation, south slope, Rieger´s park, Prague 2, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, B - Funkční vzorek, N, Praha 2 Riegrovy sady, komlexní stavební, architektonická a sadovnická realizace autorského návrhu kulturní památky, 25.000.000,- Kč, Městská část Praha 2, 00063461, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč
 • JEBAVÝ, M. Riegrovy sady v Praze 2 - studie celkové rekonstrukce parku ,Design study of the reconstruction of the park Riegrovy sady in Prague 2 ,landscape architecture, design study, reconstruction, the park, Riegrovy sady in Prague 2 ,2014,AL - Umění, architektura, kulturní dědictví,
 • Rodinná zahrada na okraji zastavěného území s výhledy do krajiny
 • Rodinná zahrada ve městě se zámkem
 • Proměna zapadlého koutu - renovace
 • JEBAVÝ, M. Přírodní komponovaná krajina plánovaného plavebního stupně Přelouč II. na řece Labi. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 952010, č. 952010, s. 1 - 7. ISSN: 0374-5651.
 • Přírodně krajinářský park v Červeném Újezdu
 • Nová úprava zahrady v Dobřichovicích
 • JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BOUBELÍK, M. – BURDA, Z. – ČÍHALOVÁ, E. – DOUSEK, J. – DYNTEROVÁ, A. – HESS, L. – HOŘAVOVÁ, P. – JÍROVÁ, D. – KEJLOVÁ, K. – KNOTEK, Z. – KOUŘIL, J. – KVĚTINA, J. – LACHOUT, J. – MALÁ, G. – NAVRÁTIL, S. – NOVÁK, P. – PAŘÍKOVÁ, J. – PIPALOVÁ, I. – RÖDL, P. – SVOBODA, T. – SVOBODOVÁ, Z. – ŠPELDA, S. – TĚHNÍK, M. – TEJKALOVÁ, H. – VACULÍN, Š. – ŽIVNÁ, H. – JEBAVÝ, M. – KREJČÍ, J. Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Praha: Nakladatelství CanisTR Praha, 2014, 476s. ISBN 978-80-213-2486-2.
 • Odkaz zahradního architekta Fr. Thomayera
 • Péče o systém zeleně ve Slatiňanech
 • JEBAVÝ, M. – PŠENIČKA, F. Pergoly a přístřešky. Praha: GradaPublishing, 2010. 110s. ISBN 978-80-247-2812-4.
 • JEBAVÝ, M. – PŠENIČKA, F. Ploty a živé ploty. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 112s. ISBN 978-80-247-3662-4.
 • Pobytová zahrada pod kamennou zdí - renovace zahrady
 • Posezení pod pergolou - renovace zahrady
 • Schody nemusí vést do nebe

zobrazit všechny publikace