Ing. Alexander Kandakov, Ph.D.

Odborný asistent - Katedra ekonomiky a rozvoje

+420 22438 2161