Ing. arch. Vlaďka Kirschner, Ph.D.

obdorný asistent

autorizovaný architekt (č. 4806)

+420 22438 2649

nový telefon: 224 382 652