Ing. Martin Kotek, Ph.D.

+420 22438 3115
+420 22438 3681