Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.

Osobní stránky - Martin Kulhánek

Odborný asistent - Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Specialisté v oblasti agronomie - Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

+420 22438 2729

Pedagogická činnost

 • AHA22E Substráty a hnojení zahradních rostlin - Mgr.

zobrazit všechny předměty

Publikace

 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.
 • The effect of nitrogen and sulphur fertilization on sulphur content in winter rape
 • ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of nitrogen fertilization on nutrients uptake of silage maize. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 23-23. ISBN: 978-80-7427-144-1.
 • The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil
 • The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers
 • The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter rape
 • KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.
 • The impact of controlled uptake long term amonium nutrition on winter rape
 • The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – NEDVĚD, V. The influence of different intensities of phosphorus fertilizing on available phosphorus contents in soils and uptake by plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 382 - 387. ISSN: 1214-1178.
 • BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. The influence of long-term sewage sludge application on the activity of phosphatases in the rhizosphere of plants. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 9, s. 375 - 381. ISSN: 1214-1178.
 • Uplatnění vápníku ve výživě rostlin
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen and potassium uptake of silage maize. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 913-914.
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.
 • The content of microbial biomass nitrogen in soil from long-term experiments with maize
 • The content of mobile phosphorus and phosphatases in rhizosphere soils under different management of fertilizer application
 • The content of molybdenum in oilseed rape plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers
 • The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers
 • The effect of different fertilization on content of available and unstable P in soil
 • The effect of different P fertilization on the transformation of P in soil
 • The effect of different rates and forms of N on microbial biomass nitrogen content in soil from long-term experiment
 • The effect of injection ammonium fertilization (CULTAN) on whinter wheat yield and quality of grain
 • The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vápnění účinně snižuje kyselost půdy. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.
 • Vliv různých systémů hnojení brambor na obsah mobilního a labilního fosforu v půdě
 • Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin
 • MADARAS, M. – MAYEROVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – KOUBOVÁ, M. – FALTUS, M. Waste silicate minerals as potassium sources: a greenhouse study on spring barley. Archives of Agronomy and Soil Science, 2013, roč. 59, č. 5, s. 671-683. ISSN: 0365-0340.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Winter wheat and winter rape yield after N-S fertilizer application. 2012, Challenges for plant nutrition in changing environments 5.-8.9.2012, Bonn, Německo. Universität Bonn, 2012. s. 101-102.
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.
 • ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení fosforem a draslíkem. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.
 • Základní sorpční charakteristiky půdy po dlouhodobé aplikaci organických hnojiv
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu a forem síry v půdách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 27-31. ISBN: 978-80-213-2224-0.
 • Změny obsahu celkového a reziduálního fosforu v nekarbonátových půdách po dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů
 • ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu síry v půdě na základě výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 17, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.
 • VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny půdního pH v dlouhodobých polních pokusech s rotací plodin. 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce 4.9.2013, Milovy. Mendelova univerzita v Brně, Brno. s. 28-28. ISBN: 987-80-7375-796-0.
 • HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.
 • HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bio-efektorů na růst, výnos a podíl sušiny kukuřice. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.
 • Vliv aplikace organických hnojiv na aktivitu arylsulfatasy v rhizosféře pšenice a řepky
 • Vliv dlouhodobé aplikace organických hnojiv na obsah síry a aktivitu arylsulfatasy v rhizosféře pšenice
 • KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.
 • Vliv hnojení sírou na výnos a obsah síry rostlině ozimé řepky
 • Vliv organického hnojení na obsah síry a aktivitu arylsulfatasy v rhizosféře řepky
 • Vliv organického hnojení na obsah síry v rhizosféře pšenice
 • Využití aem membrán pro stanovení mobilních fosforečnanů v půdě
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,
 • HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.
 • KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SCHWEITZER, K. – VANĚK, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Evaluating of phosphorus quantity/intensity parameters in soil with different systems of organic fertilising. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 9, s. 389 - 394. ISSN: 1214-1178.
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.
 • Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties
 • Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties
 • Extraction abilities of methods used for estimating of different phosphorus fractions
 • Fosfor v půdě
 • Hnojení pšenice ozimé síranem vápenatým
 • Hodnocení prostorové a časové variability agrochemických vlastností půd
 • BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.
 • Evaluating of phosphorus Q/I parameters in soil with different systems of organic fertilising
 • Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance S v dlouhodobých pokusech. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 32-39. ISBN: 978-80-213-2224-0.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance síry v půdách na základě využití výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 12, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.
 • Changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to oilseed rape
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of mobile P, K, Ca and Mg contents in long-term field experiments. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 18-18. ISBN: 978-80-7427-144-1.
 • BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BAZALOVÁ, M. Crop influence on mobile sulphur content and arylsulphatase activity in the plant rhizosphere. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 100 - 107. ISSN: 1214-1178.
 • Degree of phosphorus saturation and phosphorus sorption capacity at long-term fertilising
 • BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MADARAS, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Draslík - podceňovaný prvek ve výživě rostlin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of fertilization on yield and nutrient accumulation of wheat and barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 89-96. ISBN: 978-80-7375-534-8.
 • KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.
 • KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.
 • Investigation of soil specific variability of P sorption parameters in soils on the basis of long term field experiments in Germany and in the Czech Republik
 • MADARAS, M. – KOUBOVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – TEPLÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reserves of soil potassium in agricultural systems of unbalanced potassium nutrition. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 19-19. ISBN: 978-80-7427-144-1.
 • Sledování prostorové a časové variability agrochemických vlastností půd
 • PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.
 • VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil reaction changes in long-term field experiments with different fertilizing system. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 50-50. ISBN: 978-80-7427-144-1.
 • VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání analytických měření obsahu přístupných živin z extraktu Mehlich 3. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 157-160. ISBN: 978-80-213-2416-9.
 • Srovnání tří různých metod pro stanovení mobilních forem fosforu v půdě
 • Testování metod pro stanovení mobilních a mobilizovatelných forem fosforu
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – NEDVĚD, V. The changes in microbial biomass C and N in a long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 5, s. 212 - 218. ISSN: 1214-1178.
 • The changes in microbial biomass nitrogen in a long-term field experiment with crop rotation
 • The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter wheat
 • ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní reakce, faktor půdní úrodnosti. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 11-13. ISSN: 1211-3816.
 • Prostorová variabilita obsahu extrahovatelných forem dusíku ve výluhu CaCl2
 • Prostorová a časová variabilita agrochemických vlastností půd
 • Metody pro stanovení různých forem fosforu v půdě
 • KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..
 • ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.
 • SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.
 • SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment in the Czech Republic. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 45-45. ISBN: 978-80-7427-144-1.
 • Obsah různých forem síry v půdě po dlouhodobém hnojení na stanovišti Sedlec
 • BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PRÁŠILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Obsah vodorozpustného fosforu v rhizosféře rostlin pěstovaných na kambizemi s rozdílným organickým hnojením. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 15 - 20. ISSN: 1335-2415.
 • VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phosphorus balance in long-term field experiments. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 489-495. ISBN: 978-80-7375-534-8.
 • Podíl minerálního a organického fosforu v půdě po aplikaci organických hnojiv
 • Použití slabých extraktantů pro stanovení okamžitě přijatelného fosforu v půdě
 • NEDVĚD, V. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍKOVÁ, M. The changes of soil nitrogen and carbon contents in a long-term field experiment under different systems of N fertilization. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 463 - 470. ISSN: 1214-1178.

zobrazit všechny publikace