Ing. Anna Francová

+420 22438 3775
+420 776 787 862

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Katedra geoenvironmentálních věd (MCEV I, kanc. 227)
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol