Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.

Granty

Projekty ESF:

V současnosti probíhá velmi zajímavý projekt LEBEBO pro absolventy vysokých škol. Více na http://projects.czu.cz/LEBEBO/

Systémový přístup k interoperabilitě znalostí

GA PEF, 2009-2009