Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.

Odkazy

Doporučuji časopis, který vydává Provozně ekonomická fakulta - Katedra systémového inženýrství na němž se podílím jako technik, viz odkaz ERIES Journal.

ERIES Journal