Mgr. Alek Lačev, Ph.D.

+420 22438 6020

nar. 1982, absolvent FF UK Praha, obor Psychologie, 2008. Absolvování postgraduálního studia psychologie na FF UK, Praha, 2012.

KONZULTAČNÍ HODINY: Po emailové dohodě

Pedagogická činnost

  • VRV92E Psychologie pro učitele II (UPV)
  • VRV03E Psychologie výchovy a vzdělávání II (POV)
  • VRV116E Psychologie výchovy a vzdělávání II (POVK)

zobrazit všechny předměty