Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D., DiS.

děkanát FAPPZ

+420 22438 4571

·         Zástupce Centra inovací a transferu technologií na FAPPZ

·         Garant Life Sciences Film Festivalu za FAPPZ

·         Garant Agrotrhu práce a pracovních příležitostí