Ing. Karel Němejc, Ph.D.

+420 22438 6023

Konzultační hodiny:

V průběhu zimního a letního semestru, doporučuji si předem e-mailem/ telefonicky sjednat termín konzultace.