Ing. Daniel Novák, CSc.

Ředitel SIC

+420 22438 4027

Ředitel Studijního a informačního centra od roku 2002.

Odborný asistent na katedře rostlinné výroby od roku 1994.

Pedagogická činnost

zobrazit všechny předměty