doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.

Publikace

Aktuální publikace 2013

Stránská, I., Skalický, M., Novák, J., Matyášová, E., Hejnák, V. 2013. Analysis of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Pharmaceutically important alkaloids. Industrial Crops and Products, 41, 120–126.

Článek v odborném periodiku

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – NOVÁK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. Evaluation of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Industrial aspect. Turkish Journal of Field Crops, 2014, roč. 19, č. 2, s. 189-196. ISSN: 1301-1111.

STRÁNSKÁ, I. – SKALICKÝ, M. – NOVÁK, J. – MATYÁŠOVÁ, E. – HEJNÁK, V. Analysis of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Pharmaceutically important alkaloids . ..., 2013, roč. 41, č. , s. 120-126. ISSN: N.

MATYÁŠOVÁ, E. – NOVÁK, J. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SKALICKÝ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HEJNÁK, V. Production of morphine and variability of significant characters of Papaver somniferum L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 423-428. ISSN: 1214-1178. Odkaz Opium poppy (Papaver somniferum L.) is currently an important agricultural commodity, with the product being used in the food industry (seed) as well as in the pharmaceutical industry (morphine and other alkaloids). Intensive production of poppy leads to a specific direction of breeding with the aim to obtain highly productive cultivars of the so-called food industry or industrial type. The paper evaluates 57 genetic resources (mostly cultivars), comparing the groups of values representing the indicators of production-significant morphologic and agricultural characters (capsule size; morphine content in poppy straw; weight of dry, empty capsule) and content of morphine in the poppy straw, in relation to the ideotype of poppy, which in these indicators represents 100% of the value. On average lower values in the above indicators were achieved by cultivars with white-coloured seed, including morphine content; concrete data are specified in three cultivars with morphine content in the poppy straw above 0.40%. In blue-seed to grey-seed cultivars, except for the high-morphine cultivar Buddha (1.85% of morphine), we found only six materials with a minimum morphine content of 0.8% in the poppy straw (maximum of 0.92%). These genetic resources also achieved very good values in the morphological indicator and average value in the economic indicator. The results will be used in the selection and classification of suitable genetic resources of poppy in breeding of industrial forms. Anotace >>

NOVÁK, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. OPEN-PIT COAL MINES: ANTHROPOGENIC STRESSORS AND VEGETATION SUCCESSION. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 4, s. 485 - 488. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. Jedovaté letničky. Zahradnictví, 2009, roč. 83, č. 11, s. 22 - 23. ISSN: 1213-7596.

NOVÁK, J. Jedovaté dřeviny. Zahradnictví, 2009, roč. 83, č. 12, s. 38 - 39. ISSN: 1213-7596.

NOVÁK, J. – SKALICKÝ, M. – HAKL, J. – HEJNÁK, V. – SKALICKÁ, J. The effect of mowing on the presence of weeds and ruderal species in a natural compensation area. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 115, č. 21, s. 431 - 436. ISSN: 1861-3829.

DVOŘÁKOVÁ, E. – NOVÁK, J. – HAKL, J. An evaluation of the genetic resources of Papaver somniferum L. - phenotype variability in relation to soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 783 - 786. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. – HAKL, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. – DVOŘÁKOVÁ, E. Reclaimed spoil heap from an open-cast mine: analysis of meadow communities. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 779 - 782. ISSN: 0133-3720.

SKALICKÁ, J. – NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. Managed and unmanaged permanent grasslands: species composition at selected localities of the Protected landscape area Šumava (Bohemian forest; the Czech republic) depending on the soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 831 - 834. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. – SKALICKÝ, M. – HAKL, J. Habitat management for the protected Maculinea butterflies: the effect of mowing. Cereal Research Communications, 2007, roč. 35, č. 2, s. 857 - 860. ISSN: 0133-3720.

SKALICKÝ, M. – TŮMA, J. – NOVÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – SKALICKÁ, J. Phenotype variability of weed beet (Beta vulgaris L.). Cereal Research Communications, 2007, roč. 35, č. 2, s. 1077 - 1080. ISSN: 0133-3720.

Odborná monografie

NOVÁK, J. – SKALICKÝ, M. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. Praha: Power Print, 2008. 327s. ISBN 978-80-901011-1-2.

NOVÁK, J. Jedovaté rostliny kolem nás. Praha: Grada, 2007. 176s. ISBN 978-80-247-1549-0.

NOVÁK, J. Plody našich i cizokrajných rostlin. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005. 96s. ISBN 80-247-1251-2.

NOVÁK, J. Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě. Praha: Grada, 2004. 84s. ISBN 80-247-0716-0.

Kapitoly v odborné knize

HEJNÁK, V. – SKALICKÝ, M. – HNILIČKA, F. – NOVÁK, J. Climate Change, Intercropping, Pest Control and Beneficial Microorganisms. Dordrecht: Springer, 2009. 513s. ISBN 978-90-481-2715-3. Responses of Cereal Plants to Environmental and Climate Changes – A Review, s. 91-119.

NOVÁK, J. Zemědělský kalendář 2008. Praha: Jiřina Šírková, 2007. 1s. ISBN 978-80-239-8597-9. s. Dejte si pozor na jedovaté rostliny, s. 80 - 81.

Ostatní výsledky

NOVÁK, J. Podtyp: Skripta; Co rostlo u babičky na zahradě. 2013, Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2013: 304 s. ISBN 978-80-242-4018-3.

NOVÁK, J. – SKALICKÝ, M. Podtyp: Skripta; Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 2012, Power Print Praha, 2012,336 s. ISBN: 978-80-87415-53-5. 3. vyd. Stáhnout soubor

HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Opium Alkaloids from Papaver somniferum L. Collected in the Czech Republic Using LC-ESI-MS/MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011. s. 242-243.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Oleandr a další přenosné rostliny. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 12, s. 22. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pokojové rostliny 2. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 11, s. 20. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nebezpečné pokojovky. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 10, s. 20. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Amarylkovité a áronovité. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 9, s. 24. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Liliovité a kosatcovité. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 8, s. 29. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příbuzenstvo bramboru a pryšce. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 7, s. 28. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Máky a jejich příbuzenstvo. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 6, s. 26-27. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příbuzenstvo luštěnin. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 5, s. 24. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Škumpa, zimolezy, břečťan. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 4, s. 28. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Lýkovec a další okrasné keře. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 3, s. 36. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pryskyřníkovité. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 2, s. 37. ISBN: 0139-7761.

NOVÁK, J. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cypřiše a tisy. 2011. Zahrádkář, roč. 43, č. 1, s. 37. ISBN: 0139-7761.

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Land use in former military area "Mlada" (Central Bohemia, Czech Republic): succession of vegetation. 2011. Növenytermeles, roč. 60, č. Suppl. 1, s. 439 – 442. ISSN: 0546-8191.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Dřeviny způsobující pylové alergie doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., 2010

Trávy jako alergenní rostliny doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., 2010

NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. – SKALICKÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Spoil heaps after open-cast coal mining: resilience of plant communities. 2010. Növénytermelés, 2010, 59 (Suppl.): 153-156..

Alergenní rostliny doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., Helena Nováková (externí), 2010

Biologie máku, požadavky na prostředí, ideotyp, alkaloidy doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., 2010

Vliv odrůdy a ročníku na morfologické a výnosové znaky odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) Matyášová Elena; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Mgr. Stránská Irena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Památné stromy v národním parku Šumava Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Žižková Jaroslava, 2009

Příspěvek k floristickým poměrům okolí Třesického rybníka (východní Čechy) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Vegetační diverzita podhorských trvalých travních porostů v závislosti na managementu (CHKO Šumava, katastr Kašperské Hory) Ing. Steklová Jitka; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., Mgr. Milan Skalický, Ph.D., 2009

Hodnocení vybraných odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) Mgr. Stránská Irena; Matyášová Elena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Ontogeneze energetického šťovíku Rumex tianschanicus × rumex patientia doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Konečný Zdeněk, 2009

Produkce máku setého (Papaver somniferum L.) v Turecku Matyášová Elena; Mgr. Stránská Irena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Hodnocení variability genetických zdrojů máku setého (Papaver somniferum L.) Dvořáková Elena; Mgr. Stránská Irena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2008

Hodnocení lučních porostů vybraných ploch s výskytem chráněných motýlů rodu Maculinea doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka, 2008

Vývoj vegetace rekultivované luční plochy na výsypce „Radovesická” (severní Čechy, CZ) doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; Ing. Česká Jana, CSc., 2008

Floristický průzkum lokality “Pozorovatelna” (bývalý VVP Mladá-Milovice, CZ) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Hajzlarová Petra, 2008

Fenotypová proměnlivost plevelné řepy (Beta vulgaris L.) na vybraných pozemcích v ČR Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Morfologické rozdíly mezi cukrovou řepou a plevelnou řepou (Beta vulgaris L.) v ranných stádiích jejich vývoje Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Vegetační průzkum v bývalém VVP Mladá-Milovice (CZ) – lokality “Traviny” a “Pod Kateřinou” Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Kopecká Veronika; Kutscherauerová Michaela, 2008

Floristický průzkum VKP “Stráně nad tratí u Minic” (Kralupy nad Vltavou, CZ) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Šejbová Lenka, 2008

Druhová skladba obhospodařovaných a neobhospodařovaných trvalých travních porostů (CHKO Šumava, CZ) Ing. Steklová Jitka; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Ing. Česká Jana, CSc., 2008

Vegetation Survey at the Former Military Area "Mlada" (Central Bohemia, Czech Republic) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2008

Záchranný transfer jarvy žilnaté /Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Ing. Česká Jana, CSc.; Nováková Helena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2008

Studium diverzity máku setého (Papaver somniferum L.) Mgr. Stránská Irena; Dvořáková Elena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2008

Botanika II. Systém rostlin doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D., 2007

Botanika I. Anatomie a morfologie rostlin Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2007

Praktické zkušenosti s použitím humátů u některých plodin doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2005

Botanický výzkum území Severočeských dolů a.s. Chomutov. doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Ing. Česká Jana, CSc., 2005

Energie a krajina doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004

Rekultivace - nezbytná součást činnosti povrchových dolů (část I). Komplexn obnova krajiny doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004

Rekultivace - nezbytná součást činnosti povrchových dolů . (Část II). Tvorba půdy na důlních výsypkách doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004

Rekultivace - nezbytná součást činnosti povrchových dolů . (Část III). Zemědělská rekultivace doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004

Humáty působí na rostliny příznivě doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004

Botanický průzkum doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Ing. Česká Jana, CSc., 2004

Botanický průzkum doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2004