Ing. Petr Obleser

+420 22438 3754

Rozumět přírodě je významným krokem, aby k porozumění došlo i mezi námi - lidskými bytostmi. 

Z. Veselovský