Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

+420 22438 3860