Ing. Lubomír Šálek, Ph.D.

+420 22438 3718

Publikace

 • Biodiverzita a využití přírodních zdrojů
 • ŠÁLEK, L. – HEJCMANOVÁ, P. Comparison of growth pattern of black walnut (Juglans nigra L.) in two riparian forests in the region of South Moravia, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 3, s. 107-113. ISSN: 1212-4834.
 • PASTORKOVÁ, E. – ŠÁLEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); What is the importance of trees for the local farmers? A case study of Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia. 2011. Pastorkova E., Salek L., What is the importance of trees for the local farmers? A case study of Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia, oral presentation, UCOLIS - International conference of young scientists, Czech University of Life Sciences, 23.11.2011, Czech Republic .
 • Wedge prism – tool for forest mensuration
 • ŠÁLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. Wedge prism as a tool for diameter and distance measurement. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 3, s. 121 - 124. ISSN: 1212-4834.
 • Výhody a nevýhody hospodářských způsobů (holosečný, násečný, podrostní a výběrný) a tvarů lesa vzhledem k tvorbě přírodě blízkých lesů.
 • SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. Trvale udržitelné hospodaření a jeho ekonomika v tropických lesích na příkladu lesů ve středním Vietnamu. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 114-122. ISSN: 0322-9688.
 • Ořešák černý v porostech Strážnického a Kunovického Pomoraví
 • Ochrana nebo devastace
 • Návrhy priorit a rozvoje kapacit pro plnění závazků České republiky vyplývající z úmluvy OSN o boji proti desertifikace v zemích postižených velkým suchem a a/nebo desertifikace
 • MERGANIČ, J. – MARUŠÁK, R. – MERGANIČOVÁ, K. – ŠÁLEK, L. Metodika sběru dat pro komplexní ekonomické ohodnocení biodiverzity, Methodology of data collection for complex economic biodiversity valuation, two-phase stratified sampling; sampling design; biodiversity, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/01, 234020/2011-MZE-16222/M35, Při správné optimalizaci výběrového designu pomocí uvedené metodiky je ekonomický přínos ve formě ušetřených finančních prostředků ve výši 15 000 - 21 000 Kč/ha ve srovnání se stratifikovaným celoplošným podrobným zjišťováním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 28.12.2011
 • Forest management planning in the terrotorial system of environmetal stability items
 • Hospodářská úprava porostů s elektrovody
 • Historie vývoje lesa a biodiverzity na příkladu výskytu zástupců čeledi tesaříkovitých
 • Introdukované dřeviny v České republice a v Evropě
 • Zalesnění degradovaných půd ve Vietnamu

zobrazit všechny publikace