prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

+420 22438 3035

Odborné zaměření

Pícniny na orné půdě - jeteloviny

Semenářství trav

Ukládání orné půdy do klidu

Mimoprodukční funkce pícnin

Struktura zemědělské výroby

Trávníkářství