Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

+420 22438 3074
+420 22438 2743

Odborné zaměření:

Výživa rostlin dusíkem, fosforem a sírou - příjem těchto živin rostlinou, výživný stav rostlin, kritéria hodnocení půdní zásobenosti, environmentální aspekty hnojení, omezování vlivu nepříznivých abiotických faktorů hnojením.  

 

Follow me on ResearchGate.net