prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

děkan, zástupce vedoucího katedry

+420 22438 2733
+420 22438 4572

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol