prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

Profesor - Katedra speciální zootechniky

+420 22438 3048

Specializace chov drůbeže, králíků a kožešinových zvířat. V oblasti chovu drůbeže se zabývá vztahem genotypu, vnějšího prostředí a kvality vajec nebo masa. Spolupracuje s Českomoravskou drůbežářskou unií. Přednáší pro chovatele v Kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso.  V chovu králíků se zabývá vlivem restrikcí na zdravotní stav a kvalitu masa králíků, genovými zdroji králíků. V chovu kožešinových zvířat řeší problematiku užitkovosti a kvality masa nutrií, genových zdrojů nutrií. V chovu všech výše uvedených druhů spolupracuje s Českým svazem chovatelů.

Pedagogická činnost

  • DADA01Y Chov drůbeže
  • DADA02Y Chov kožešinových zvířat a králíků
  • ADA27E Rabbit Production - Mgr.

zobrazit všechny předměty

Publikace

zobrazit všechny publikace