doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.

+420 22438 3451

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra zoologie a rybářství
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol


specializace: parazitologie - helmintologie se zaměřením na veterinárně významné gastrointestinální hlístice domácích i volně žijících přežvýkavců, diagnostika parazitárních nákaz, epizootologie a metody potlačování parazitární gastroenteritidy, rezistence GI hlístic na anthelmintika, biologicky aktivní molekuly hlístic