doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.

Docent - Katedra zahradní a krajinné architektury

+420 22438 2569