doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.

OSOBNÍ STRÁNKY

Docent na Katedře humanitních věd

+420 22438 2195
+420 602 321 233

Katedra humanitních věd
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
 
Budova PEF - pracovna E176
 

Hlavním předmětem mého odborného zájmu jsou sociální souvislosti zemědělství v moderní společnosti. Zvláště se zajímám o proměny zemědělství, přístupy zemědělců k různým formám hospodaření a také o spotřebitele a jejich vztah k udržitelné spotřebě potravin.