×
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Zajišťuje odborná cvičení v rámci předmětu Pěstování polních plodin.

Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a konferencích k problematice řepky olejky.