×
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BARANYK, P. Clomazone a reakce odrůd ozimé řepky na jeho množství. Úroda, 2008, roč. 61, č. 8, s. 24 - 25. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – BARANYK, P. Důsledky setí převážně nemořeného osiva řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 2, s. 40-44. ISSN: 0139-6013.

BARANYK, P. Jak se rozhodnout při výběru odrůd ozimé řepky pro letošní rok. Úroda, 2008, roč. 61, č. 6, s. 53 - 55. ISSN: 0139-6013.

HERDA, G. – BARANYK, P. – HNILIČKA, R. Mezinárodní soutěž v pěstování ozimé řepky. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 60 - 60. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

BARANYK, P. O nutričně nejkvalitnější řepku. Úroda, 2009, roč. 62, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Poloprovozní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k nádorovitosti. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

BARANYK, P. Reakce ozimé řepky na různou intenzitu agrotechniky. Úroda, 2009, roč. 62, č. 6, s. 51 - 52. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky deklarovanými jako rezistentní k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1211-3565.

BARANYK, P. Výsledky poloprovozních pokusů s agrotechnikou jarní řepky. Úroda, 2008, roč. 61, č. 2, s. 38 - 39. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – BARANYK, P. – HERDA, G. – NERAD, D. – VOLF, M. Metodika integrované ochrany řepky.. Praha: SPZO s.r.o., 2008. 80s. ISBN 978-80-87065-08-2.

Olejniny doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Zdeněk Strašil (externí), Jaromír Šaroun (externí), Ing. Josef Škeřík, CSc. (externí), Prokop Šmirous (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), Martin Volf (externí), Viktor Vrbovský (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., 2010

BARANYK, P. – BALÍK, J. – KAZDA, J. – KUCHTOVÁ, P. – SOUKUP, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press s.r.o., 2007. 208s. ISBN 978-80-86726-26-7.

BARANYK, P. Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2006/07. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2006. 30s. ISBN 80-903464-7-2.

BARANYK, P. Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2006/07 . Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2007. 38s. ISBN 80-87065-01-8.

BARANYK, P. Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2008/09. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2008. 38s. ISBN 978-80-87065-05-1.

Kapitoly v odborné knize

BARANYK, P. – ZUKALOVÁ, H. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Jaroslav Prugar, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí, s. 168 - 174.

BARANYK, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie. . Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-x. s. Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie, s. 1 - 161.

KUCHTOVÁ, P. – BARANYK, P. – NERAD, D. Řepka olejka v českém zemědělství. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-X. s. Řepka olejka v českém zemědělství, s. 144 - 146.

BARANYK, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN N. s. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice, s. 20 - 22.

Článek ve sborníku z akce

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Vliv různých způsobů založení a organizace porostu na hmotnost tisíce semen ozimé řepky olejné. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 42-47.

Certifikované metodiky

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenů brukvovitých na pozemcích v České republice, Occurrence of Plasmodiophora brassicae Wor. causing Clubroot disease on agricultural land in Czech republic, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; occurrence, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa NAZV QJ1310227, ÚKZÚZ, Mapa napomáhá ke snižování ztrát způsobené patogenem Plasmodiophora brassicea, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

Ostatní výsledky

Zkušenosti s využitím přírodních a nepesticidních látek v ochraně řepky proti bejlomorce kapustovés využitím přírodních a nepesticidních látek v ochraně řepky proti bejlomorce kapustové Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Herda Gerhard, 2009

22. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Volf Martin; Fábry Andrej, 2005

23. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

24. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

25. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Volf Martin; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2008

26. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Bionomics and economic meaning of brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) in new technologies of winter rape cultivation Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel; Nerad Daniel, 2005

Budeme pěstovat jarní řepku? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Budeme sázet ozimou řepku? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Clomazone a řepka doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Co lze očekávat od nově registrovaných odrůd řepky? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

KRČEK, V. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparsion of the economic efficiency, growing hybrid and OP winter oilseed rape varieties. 2013, In: GCIRC Technical meeting 2013, 28.4.-1.5. 2013, Nyon Schwizerland. Nyon: GCIRC, 2013, s.41, WRD.

KRČEK, V. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparsion of the economic efficiency, growing hybrid and OP winter oilseed rape varieties. 2013, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel Net 2013, 20.-21.11. 2013, roč. 20, s. 89-93. ISBN: 978-80-7375-908-7.

Čtvrtý ročník pokusu SPZO na DLG-Feldtage Ing. Roman Hnilička, doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Gerhard Herda, 2010

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

Efektivní řepka ozimá - technologie a ekonomika doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Markytán Petr, 2005

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech řepky. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 93-97. ISBN: 978-80-87065-63-1.

Finanční podpora systému osevních postupů je nutná doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2004

GCIRC Canola/Rapeseed Technical Meeting Winnipeg 2005 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Volf Martin, 2005

Germination ability of oilseed rape varieties under water stress conditions Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

Hlízenka – neštěstí letošní sezóny doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2008

Impact of the late April frosts on pods damage and the yield of winter oilseed rape doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2007

Indukce osmodormance u semen ozimé řepky Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dobrev Petre Ivanov; Ing. Brant Václav, Ph.D.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

Insecticide seed treatment and insecticide spraying on winter oilseed rape in autumn Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2004

KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Insekticidní ochrana ozimé řepky v roce 2011. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 53-62, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

Jakou si vybrat odrůdu v roce 2008? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Jarní řepka v poloprovozních odrůdových pokusech SPZO doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

Jarní řepka v roce 2003 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Jarní řepka: zkusíme ji? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Je nutné mořit osivo ozimé řepky? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Nerad Daniel, 2007

Je řepkový olej kvalitnější než olivový? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Je vhodné konzumovat řepkový olej? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ehrenbergerová Milena; Fábry Andrej, 2004

Jsou výhodnější odrůdy hybridní, nebo liniové? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Kolik vysejeme řepky na podzim? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Kolik zasejeme nové řepky? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Kvalita olejů a jejich vliv na zdraví člověka Jiří Brát (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., 2010

Liniové odrůdy, nebo raději hybridy? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Liší se atraktivita odrůd řepky pro opylovače?. 2016, Výsledky pokusů SPZO - Hluk 2016, 2016, roč. 33, s. 81-85.

Lower and higher input crop management in oilseed rape - influence on yield and some another important properties doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Zehnálek Petr, 2007

Lower and higher input crop management in oilseed rape – influence on yield and some another important properties. Zehnálek Pavel; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2007

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lower and higher input crop management in winter oilseed rape – influence on yield, quality and some another important properties. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 428, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

ZEHNÁLEK, P. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lower and higher input crop management in winter oilseed rape – influence on yield, quality and some another important properties. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 213-215, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

Lze omezit u řepky pěstitelská rizika vyvolaná výkyvy počasí? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2007

Má smysl pěstovat jarní řepku? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Maloparcelní pokusy s odrůdami ze společného evropského katalogu doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Monitoring hlavních druhů škůdců řepky a porovnání efektivity monitoringu pomocí Morickeho misek. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Možnosti intenzifikace v ekologické pěstitelské technologii ozimé řepky Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Možnosti využití řepky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ehrenbergerová Milena, 2005

Nové poznatky o bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae Winn.) Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Herda Gerhard; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

Nové zkušenosti s ochranou proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Ochrana řepky proti šešulovým škůdcům registrovanými insekticidy Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Herda Gerhard, 2009

Odrůdové rozdíly ve schopnosti řepky klíčit za podmínek vodního stresu Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2005

Odrůdy reagují na clomazone různě doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Olejniny doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Zdeněk Strašil (externí), Jaromír Šaroun (externí), Ing. Josef Škeřík, CSc. (externí), Prokop Šmirous (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), Martin Volf (externí), Viktor Vrbovský (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., 2010

Ošetření řepky v době květu a vývoje šešulí. Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Ozimá řepka a regulátory růstu Šaroun Jaromír; Ing. Škeřík Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Pěstitelský potenciál odrůd ozimé řepky v extenzivních podmínkách ekologického zemědělství. Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2008

Pests and thein natural enemies within organic winter oilseed rape Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Pests and their natural enemies within organic winter oilseed rape (Brassica napus L.) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2007

Podzimní ošetření ozimé řepky regulátory růstu Šaroun Jaromír; Ing. Škeřík Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Podzimní vývoj a přezimování řepky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009. Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; Ing. Škeřík Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky ozimé Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

BARANYK, P. – POMIKALA, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou 2011/12 na Slovensku. 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 27-31, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

BARANYK, P. – POMIKALA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou 2012/13 na Slovensku. 2013, In: Výsledky pokusů SPZO - 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 29-35, ISBN: 978-80-87065-49-5.

BARANYK, P. – POMIKALA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou 2013/14 na Slovensku. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 29-38. ISBN: 978-80-87065-56-3.

BARANYK, P. – POMIKALA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou 2014/15 na Slovensku. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 27-38. ISBN: 978-80-87065-63-1.

BARANYK, P. – POMIKALA, M.Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou 2015/16 na Slovensku. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 22-33. ISBN: 978-80-87065-68-6.

Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Málek Božetěch, 2008

Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Božetěch Málek (externí), Ing. Gerhard Herda, 2010

BARANYK, P. – POMIKALA, M. – MÁLEK, B. – HERDA, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 27-30, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

Poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku 2008/09 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Málek Božetěch; Ing. Herda Gerhard, 2009

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.60-64. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 84-89. ISBN: 978-80-87065-63-1.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae ve Valdicích 2015/2016. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 22.-24.11. 2016, roč. 33,.

Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2010/11. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 23-26, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2011/12. 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 23-26, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2012/13. 2013, In: Výsledky pokusů SPZO - 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 24-28, ISBN: 978-80-87065-49-5.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2013/14. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.24-28. ISBN: 978-80-87065-56-3.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2014/15. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 22-26. ISBN: 978-80-87065-63-1.

Pozor na kvalitu osiva doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Preol slavnostně otevřen doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Přezimování řepky – problém skutečný, nebo umělý? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2004

Přímý konzum řepkového oleje je perspektivní doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2004

Prof. Ing. Andrej Fábry, DrSc. stále aktivní prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Pryšec skočcový - staronová olejodárná bylina doc. RNDr. Zelený Václav, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

Reagují odrůdy řepky ozimé na různou intenzitu agrotechniky? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Reakce odrůd ozimé řepky na různou intenzitu agrotechniky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

BARANYK, P. – ZEMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Reakce odrůd ozimé řepky na různou intenzitu agrotechniky. 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č 6, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

Řepka olejka jarní, hořčice bílá, hořčice sareptská a mák setý doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2004

BRÁT, J. – ZEHNÁLEK, P. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řepkový olej v rámci pestré a vyvážené stravy. 2011. In: 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 96-101, CST. ISSN: 978-80-87065-36-5.

Řepkový olej – nejlepší olej pro lidskou výživu doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2009

Řepkový olej – součást pestré a vyvážené stravy doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2009

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.65-68. ISBN: 978-80-87065-56-3.

Srovnávací pokus pěstitelské technologie ozimé řepky na výstavě DLG-Feldtage v Dummerstorfu 2004 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2004

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2010/11 doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., 2010

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2011/12. 2011. Komplexní dokumet, podle něhož se řídí při výběru odrůd cca polovina pěstitelů řepky v České republice. Praha: SPZO, 2011. s. 1-37. ISBN 978-80-87065-28-0.

Technologické pokusy s ozimou řepkou na výstavě DLG-Feldtage 2006 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2006

Technologie pro ekologickou řepku - pokusy 2006 - 2008 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Technologie pro ekologickou řepku – pokusy 2006 – 2008 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

The implication of seed treatment of winter oilseed rape. Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2005

HNILIČKA, R. – BARANYK, P. – HERDA, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účast SPZO na DLG - Feldtage 2012. 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, 21.-22.11. 2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 73-74, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

HNILIČKA, R. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účast SPZO na DLG-Feldtage 2014. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 94-95. ISBN: 978-80-87065-56-3.

BARANYK, P.Účast SPZO na DLG-Feldtage 2015/16. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 46-47. ISBN: 978-80-87065-68-6.

Variabilita řepkového oleje z nutričního a technologického pohledu v kontextu se současnou spotřebou tuků doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2009

Variety based difference in crop management utilization doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej; Volf Martin, 2008

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace pesticidů a intenzity pěstování na návštěvnost porostů řepky ozimé včelami. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s. 69-73. ISBN: 978-80-87065-56-3.

Vliv dubnových mrazů na opad šešulí a výnos semen řepky ozimé. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů založení a organizace porostu na obsah oleje v semeni ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, s. 124-129. ISBN: 978-80-87065-57-0.

BRANT, V. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků ozimé řepky na hodnoty kapkové eroze, rozvoj kořenového systému a na výnosové parametry porostu. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 152-158. ISBN: 978-80-87065-50-1.

Vliv výsevku na výnos hybridních a liniových odrůd ozimé řepky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2005

Vliv výsevku na výnos hybridních a liniových odrůd řepky ozimé doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv založení a organizace porostu na tvorbu výnosu řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s.39-43. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

Výběr odrůd řepky ozimé doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2004

Výběr osiva ozimé řepky – doporučení pro výsev 2006/07 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

Výběr osiva řepky před osevem doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2005

Výhody, nevýhody a rizika pěstování sóji v ČR doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

Výkonnost současných odrůd ozimé řepky se může lišit doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2005

Výkonnost současných odrůd ozimé řepky. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2005

Vyplatí se letos investovat do řepky? doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2003/04 (SDO IA) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2004

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2004/05 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2005

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2005/06 (SDO IA) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2006

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2006/07 (SDO IA) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2007

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2007/08 (SDO IA) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2008/09 (SDO IA) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Zehnálek Petr, 2009

Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2009/10 (SDO IA) doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Petr Zehnálek (externí), 2010

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2010/11 (SDO IA). 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 20-22, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2011/12 (SDO IA). 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 20-22, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2012/13 (SDO IA). 2013, In: Výsledky pokusů SPZO - 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 21-23, ISBN: 978-80-87065-49-5.

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2013/14 (SDO IA). 2014, In: Výsledky pokusů SPZO - 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 19.-20.11.2014, Hluk. Praha: SPZO, 2014, s. 21-23, ISBN: 978-80-87065-56-3.

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2014/15 (SDO IA). 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 19-21. ISBN: 978-80-87065-63-1.

BARANYK, P. – ZEHNÁLEK, P.Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s intenzivní agrotechnikou 2015/16 (SDO IA). 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 19-21. ISBN: 978-80-87065-68-6.

BARANYK, P.; idPublikace = 69079; Název: Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s odrůdami pro technologii Clearfield 2014/15-- Neexistuje podtyp publikace --

BARANYK, P.; idPublikace = 72419; Název: Výsledky maloparcelních odrůdových pokusů s odrůdami pro technologii Clearfield 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky pokusů s ekologickým pěstováním řepky v roce 2006-2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Výsledky pokusů s ekologickým pěstováním řepky v roce 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů POP 1A SPZO s řepkou ozimou 2004/05. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Markytán Petr, 2005

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů POP IA SPZO s řepkou ozimou 2003/04 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Markytán Petr, 2004

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů POP IA SPZO s řepkou ozimou 2004/05 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Markytán Petr, 2005

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů POP IA SPZO s řepkou ozimou 2005/06 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2006

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů POP IA SPZO s řepkou ozimou 2005/06. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2006

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s jarní řepkou 2014. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 17-20. ISBN: 978-80-87065-56-3.

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou jarní 2004 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou jarní 2005 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2003/04 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2004

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2004/05 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2005/06 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2006

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2006/07 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2007/08 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2008/09 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2009/10 doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., 2010

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2010/11. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 4-15, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2011/12. 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 4-15, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2012/13. 2013, In: Výsledky pokusů SPZO - 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 4-16, ISBN: 978-80-87065-49-5.

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2013/14. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 4-16. ISBN: 978-80-87065-56-3.

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2014/15. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 4-16. ISBN: 978-80-87065-63-1.

BARANYK, P.; idPublikace = 72414; Název: Výsledky poloprovozních odrůdových pokusů SPZO s řepkou ozimou 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky 2007 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky 2008 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky 2009 doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky 2011. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 16-19, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

BARANYK, P.; idPublikace = 56350; Název: Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky 2012-- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky. doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2008

BARANYK, P. – MARKYTÁN, P. – ŠKEŘÍK, J.Výsledky technologických maloparcelních pokusů TEMP SPZO 2015/16. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 48-50. ISBN: 978-80-87065-68-6.

Vývoj odrůdové skladby ozimé řepky v České republice doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Fábry Andrej, 2004

Winter oilseed rape protection against brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) in Czech Republic Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2005

Winter oilseed rape protection against brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) in Czech Republic Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel, 2005

Winter oilseed rape protection against Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) in the Czech Republic doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Nerad Daniel, 2006

Winter oilseed rape protection against pests and diseases in the Czech Republic. Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel; Ing. Herda Gerhard, 2007

Zakladanie porastov ozimnej repky doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Šaroun Jaromír; Fábry Andrej, 2004

Základy rostlinné produkce doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005