×
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
banner

Spolupráce

Ve Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin zajišťuje poloprovozní odrůdové pokusy, pokusy s odrůdami
ze společného evropského katalogu, pokusy s odrůdami pro technologii Clearfield.

Podílí se na pokusech pro seznam doporučených odrůd a pokusech s odrůdami rezistentními
proti Plasmodiophora brassicae

Spolupráce s UFOP a GCIRC

Člen redakční rady časopisu Úroda