×
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
banner

Životopis

Petr Baranyk

Tituly: doc. ing., CSc.

Datum narození: 14. 03. 1961

Národnost: česká

Rodinný stav: ženatý

 

Znalost cizích jazyků: angličtina a němčina

 

Vzdělání:

1979 - 1983 studium zemědělského inženýrství na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze Suchdole (dále VŠZ)

1983 - 1985 postgraduální studium pedagogické fakulty VŠZ v Praze Malé Chuchli

1984 - 1990 interní/externí aspirantura na Katedře rostlinné výroby VŠZ Praha;
 téma kandidátské dizertační práce: Vliv některých agrotechnických opatření na přezimování řepky ozimé

1987 - 2001 odborný asistent na katedře rostlinné výroby VŠZ/ČZU v Praze - specializace olejniny

2001 habilitace na Katedře rostlinné výroby ČZU v Praze
téma habilitační práce: Využití heterozního efektu u řepky ozimé

2001 - dosud: docent na katedře rostlinné výroby ČZU v Praze; specializace olejniny (částečný pracovní úvazek)

2001 - dosud: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha

 

Stáže a zahraniční pobyty, funkce

1986 - Wageningen, Odoornerveen (Netherland)

1987 Agrártudományi Egyetem Gödölle (Hungary)

1988 Agricultural university Nitra, Slovakia

1989 Universität für Bodenkultur, Wien, Austria

1998 WMO Regional Meteorological Training Centre for Postgraduate Training in Applied Meteorology,
Bet-Dagan, Israel

1998 Swedish University of Agricultural Sciencies. Uppsala, Sweden

2000 Martin-Luther Universität, Halle, Germany

2010 -2013 Prezident GCIRC a 13. mezinárodního řepkového kongresu