×
doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Economic and Production Effect of Tree Species Change as a Result of Adaptation to Climate Change . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

VACEK, Z. – VACEK, S. – SLANAŘ, J. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – **ŠTEFANČÍK, I. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. Adaption of Norway spruce and European beech forests under climate change: from resistance to close-to-nature silviculture. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 2, s. 129-144. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, S. – CUKOR, J. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – BRICHTA, J. – VACEK, O. – DRÁBEK, O. – ZAHRADNÍK, D. Afforestation suitability and production potential of five tree species on abandoned farmland in response to climate change, Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2022, roč. 36, č. 4, s. 1369-1385. ISSN: 0931-1890.

ABDOLLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – BÍLEK, L. An Integrated GIS and Remote Sensing Approach for Monitoring Harvested Areas from Very High-Resolution, Low-Cost Satellite Images. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 21, s. 1-18. ISSN: 2072-4292.

ŠVEC, O. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. Analysis of operational approach during forest transformation in Klokočná Range, Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 4, s. 148-155. ISSN: 1212-4834.

BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – LINDA, R. – KRÁL, J. Are clearcut borders an effective tool for Scots pine (Pinus sylvestris L.) natural regeneration?. Forest Systems, 2018, roč. 27, č. 2, s. 1-14. ISSN: 2171-5068.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – BÍLEK, L. Carbon sequestration in soil following afforestation of former agricultural land in the Czech Republic. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 2-3, s. 97-104. ISSN: 0323-1046.

HÁJEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – **PRAUSOVÁ, R. – LINDA, R. – BULUŠEK, D. – **KRÁLÍČEK, I. Changes in diversity of protected scree and herb-rich beech forest ecosystems over 55 years. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 4, s. 202-217. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. Changes in horizontal structure of natural beech forests on an altitudinal gradient in the Sudetes. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 33-45. ISSN: 1641-1307.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – VÍTÁMVÁS, J. – ČERNÝ, T. – BÍLEK, L. Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 3, s. 153-164. ISSN: 0322-9688.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – NOVÁK, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – KOUBEK, L. Diameter increment of beech in relation to social position of trees, climate characteristics and thinning intensity. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 10, s. 456-464. ISSN: 1212-4834.

BRICHTA, J. – BÍLEK, L. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. Does shelterwood regeneration on natural Scots pine sites under changing environmental conditions represent a viable alternative to traditional clear-cut management?. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 104-115. ISSN: 0323-1046.

PEŇA, J. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. Dynamics of natural regeneration of even-aged beech (Fagus sylvatica L.) stands at different shelterwood densities. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 12, s. 580 - 588. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – BÍLEK, L. – SCHWARZ, O. – HEJCMANOVÁ, P. – MIKESKA, M. Effect of Air Pollution on the Health Status of Spruce Stands A Case Study in the Krkonose Mountains, Czech Republic. Mountain Research and Development, 2013, roč. 33, č. 1, s. 40-50. ISSN: 0276-4741.

VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. Effect of microrelief and vegetation cover on natural regeneration in European beech forests in Krkonose national parks (Czech Republic, Poland). Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 1, s. 75-96. ISSN: 0379-5292.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – SHARMA, R. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Effect of mineral eco-fertilizer on growth and mortality of young afforestations. Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 4, s. 367-386. ISSN: 0379-5292.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. Effect of Shelterwood and Clear-Cutting Regeneration Method on Wood Density of Scots Pine. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTEFANČÍK, I. – MOSER, W. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – KRÁLÍČEK, I. Effect of tree layer and microsite on the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2015, roč. 63, č. 2, s. 233-246. ISSN: 1505-2249.

PROKŮPKOVÁ, A. – BRICHTA, J. – VACEK, Z. – **BIELAK, K. – **ANDRZEJCZYK, T. – VACEK, S. – **STEFANCIK, I. – BÍLEK, L. – FUCHS, Z. Effect of vegetation on natural regeneration of mixed silver fir forests in lowlands: a case study from the Rogow region in Poland. Sylwan, 2021, roč. 165, č. 11, s. 779-795. ISSN: 0039-7660.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ROZENBERGAR, D. – DIACI, J. – ZAHRADNÍK, D. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 59-71. ISSN: 1641-1307.

ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – VACEK, Z. Horizontal structure of forest stands on PRP in the Krkonoše Mts. and its development. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 531 - 540. ISSN: 1212-4834.

BÍLEK, L. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – GALLO, J. How close to nature is close-to-nature pine silviculture?. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 1, s. 24-34. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – ULBRICHOVÁ, I. – **SIMON, J. – BULUŠEK, D. Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 1, s. 33-45. ISSN: 0323-1046.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – SCHÖNFELDER, O. – VÍTÁMVÁS, J. Impact of shelterwood regeneration method on mechanical properties of scots pine wood. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2021, roč. 35, č. 4, s. 1185-1198. ISSN: 0931-1890.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART I. EFFECT OF REGENERATION METHOD. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART II. EFFECT OF SITE. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 5, s. 789-798. ISSN: 1336-4561.

ŠTÍCHA, V. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. Influence of microrelief and dominant species on thickness of humus layers on selected plots in NP Šumava. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 44 - 48. ISSN: 1211-3174.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

SLANAŘ, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – CUKOR, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. Long-term transformation of submontane spruce-beech forests in the Jizerské hory Mts.: Dynamics of natural regeneration. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 4, s. 212-224. ISSN: 0323-1046.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Managed vs. unmanaged. Structure of beech forest stands (Fagus sylvatica L.) after 50 years of development, Central Bohemia. ..., 2011, roč. 20, č. 1, s. 122-138.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – FULÍN, M. – CHALUPOVÁ, T. – PROCHÁZKA, J. Množství a distribuce nadzemní biomasy borovice lesní v oblasti přirozených borů. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 2, s. 108-114. ISSN: 0322-9688.

SHARMA, R. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modelling crown width-diameter relationship for Scots pine in the central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 6, s. 1875-1889. ISSN: 0931-1890.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Natural regeneration of senescent even-aged beech (Fagus sylvatica L.) stands under the conditions of Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 4, s. 145 - 155. ISSN: 1212-4834.

ŠTÍCHA, V. – MATĚJKA, K. – BÍLEK, L. – MALÍK, K. – VACEK, S. Obnova smrkového lesa po gradaci lýkožrouta v národním parku Šumava. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 131-137. ISSN: 0322-9688.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠVEC, O. – ZAHRADNÍK, D. On the way to continuous cover forest at middle elevations – the question of forest structure and specific site characteristics. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 10, s. 391-397. ISSN: 1212-4834.

BÍLEK, L. – BÖHM, M. – VELOZ, L. – MONTENEGRO, F. Production improvement of Cordia alliodora (RUIZ & PAVON) OKEN plantations in lowland tropics of ecuador. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 2, s. 77-82. ISSN: 0231-5742.

VACEK, S. – NOSKOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. Regeneration of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 551 - 554. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. – **SIMON, J. Sensitivity of unmanaged relict pine forest in the Czech Republic to climate change and air pollution. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 5, s. 1599-1617. ISSN: 0931-1890.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – GALLO, J. – BULUŠEK, D. Silviculture as a tool to support stability and diversity of forests under climate change: study from Krkonoše Mountains. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 116-129. ISSN: 0323-1046.

BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – VACEK, S. – KRÁL, J. – BÍLEK, L. – KRÁLIČEK, I. Spatial pattern of relict beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Sudetes of the Czech Republic and Poland. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 7, s. 293-305. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – BRICHTA, J.; idPublikace = 81490; Název: Stand dynamics in natural Scots pine forests as a model for adaptation management?-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. – REMEŠ, J. – ŠTÍCHA, V. – AMBROŽ, R. Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovské Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 4, s. 191-215. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structure and development of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 518 - 530. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SIMON, J. – REMEŠ, J. – HŮNOVÁ, I. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MIKESKA, M. Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. SILVA FENNICA, 2016, roč. 50, č. 4, s. 1-21. ISSN: 0037-5330.

VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. – BULUŠEK, D. – BÍLEK, L. Struktura a modelový vývoj lesních porostů v NPR Trčkov - CHKO Orlické hory, Česká republika. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2013, roč. 59, č. 4, s. 248-263. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – VACEK, Z. – **KALOUSKOVÁ, I. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – **MOSER, W. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŘEHÁČEK, D. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes - evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 61-76. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – REMEŠ, J. The dynamics and structure of dead wood in natural spruce-beech forest stand – a 40 year case study in the Krkonoše National Park. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 21-32. ISSN: 1641-1307.

KREJČÍ, F. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – HEJCMANOVÁ, P. – VACEK, Z. The effects of climatic conditions and forest site types on disintegration rates in Picea abies occurring at the Modrava Peat Bogs in the Sumava National Park. Dendrobiology, 2013, roč. 2013, č. 70, s. 35-44. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SCHWARZ, O. – SIMON, J. – ŠTÍCHA, V. The role of shelterwood cutting and protection against game browsing for the regeneration of silver fir. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 2, s. 81-102. ISSN: 0379-5292.

GALLO, J. – BÍLEK, L. – ŠIMŮNEK, V. – **ROIG, S. – **BRAVO FERNÁNDEZ, J. Uneven-aged silviculture of Scots pine in Bohemia and Central Spain: comparison study of stand reaction to transition and long-term selection management. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 1, s. 22-35. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – BULUŠEK, D. – KRÁLÍČEK, I. Ungulate Impact on Natural Regeneration in Spruce-Beech-Fir Stands in Černý důl Nature Reserve in the Orlické Hory Mountains, Case Study from Central Sudetes. FORESTS, 2014, roč. 5, č. 11, s. 2929-2946. ISSN: 1999-4907.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – JAHODA, M. Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 3, s. 197-202. ISSN: 0322-9688.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – FULÍN, M. Vliv zpracování těžebních zbytků a následné mechanické přípravy půdy na chemické vlastnosti půd přirozených borů. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 2, s. 138-146. ISSN: 0322-9688.

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 3, s. 142-152. ISSN: 0322-9688.

VÍTÁMVÁS, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BAŽANT, V. – DRESLEROVÁ, J. – VACEK, Z.; idPublikace = 80010; Název: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy-- Neexistuje podtyp publikace --

Odborná monografie

VACEK, S. – KREJČÍ, F. – MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – ZATLOUKAL, V. – SVOBODA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – JANKOVSKÝ, L. – TURČÁNI, M. – LEPŠOVÁ, A. – STARÝ, J. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – POUSKA, V. – EŠNEROVÁ, J. – JAKUŠ, R. – KOZEL, J. – MALÍK, V. – BALÁŠ, M. – SEMELOVÁ, V. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 512s. ISBN 978-80-87154-36-6.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – SIMON, J. – TURČÁNI, M. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – MALÍK, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – SEMELOVÁ, V. – EŠNEROVÁ, J. – BALÁŠ, M. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 512s. ISBN 978-80-87154-68-7.

BÍLEK, L. – PEŇA, J. – REMEŠ, J. National Nature Reserve Voděradské bučiny – 30 years of forestry research. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2013, 86s. ISBN 978-80-7458-051-2.

VACEK, S. – SCHINDLEROVÁ, I. – NOSOVÁ, M. – ZAHRADNÍK, D. – HYNEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. – MALÍK, V. – ŠOLC, R. – BEDNAŘÍK, J. – A KOL., a. Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 288s. ISBN 978-80-87154-87-8.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. – BULUŠEK, D. Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. Praha: Ministerstvo životního prostředí , 2012, 884s. ISBN 978-80-7212-588-3.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. Péče o lesy v chráněných územích. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. 1053s. ISBN 978-80-213-2228-8.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – BÍLEK, L. Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů.. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007. 316s. ISBN 978-80-87154-07-6.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – BÍLEK, L. Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007. 460s. ISBN 978-80-87154-09-0.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – MALÍK, V. – KUPKA, I. – TURČÁNI, M. – DVOŘÁK, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – ZATLOUKAL, V. – SIMON, J. – A KOL., a. Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 1012s. ISBN 978-80-87154-34-2.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – RAJ, A. – MIKESKA, M. – BOČEK, M. – SCHWARZ, O. – HOŠEK, J. – ŠACH, F. – ČERNOHOUS, V. – BÍLEK, L. – HEJCMAN, M. – NOSKOVÁ, I. – BALÁŠ, M. Půdy lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 303s. ISBN 978-80-87154-98-4.

VACEK, S. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. – RAJ, A. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – BALCAR, Z. – ZAHRADNÍK, D. – BALÁŠ, M. – BEDNAŘÍK, J. – MIKESKA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – MATĚJKA, K. Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-41-0.

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA, M. – HUŠEK, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – BALÁŠ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – ANDĚL, P. – MINX, A. – HANIŠ, J. Východiska ekologicky orientovaného managementu lesních ekosystémů v CHKO Jizerské hory a Krkonošském národním parku.. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, 198s. ISBN 978-80-213-2296-7.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

Kapitoly v odborné knize

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – BÍLEK, L. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Bory, s. 165-178.

BÍLEK, L. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Doubravy, s. 129-140.

BÍLEK, L. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Lužní a prameništní lesy, s. 119-128.

**MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Příloha I: Typologie lesních porostů. , s. 415-430.

Článek ve sborníku z akce

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 198-206.

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. – JANEČEK, V. Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem . In Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesa 24.11.2017, Novotného lávka, ČAV, Praha. Praha: ČTPPZ a ČLS, z.s., 2017. s. 31-37.

**SEDLÁČEK, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. WHICH TREE SPECIES ARE SUITABLE FOR AFFORESTATION OF FORMER AGRICULTURAL LAND IN DOUPOVSKE HORY MTS.?. In FOREST FUNCTIONS IN CHANGING ENVIRONMENTS 30.08.2016, Dobruska, CZECH REPUBLIC. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 49-55.

Certifikované metodiky

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BORŮVKA, L. Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh, Recommended practice for the utilization of logging residues, soil preparation and regeneration of Scots pine stands in the conditions of acidic and poor sites in lower altitudes, logging residues; Scots pine; soil preparation; soil chemistry; sustainability of forest production; fertilization, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika zbytky NAZV_2016, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších polohách na chudších stanovištích s převahou borového hospodářství. Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně a diferencovaně nakládat s těžebními zbytky na vymezených územích. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky lze spatřovat ve využití disponibilní hmoty těžebních zbytků, aniž by přitom došlo k poklesu produktivity borových stanovišť. Využíváním těžebních zbytků může majiteli vzniknout jednorázový zisk (na úrovni cca 60 Kč.m-3), pokud by však komplexní zpracování nadzemní biomasy dřevin mělo přinést snížení produkce dřeva, bude ztráta ekonomicky významnější. Například pokles běžného přírůstu o 1 m3.ha-1 znamená ekonomickou ztrátu ca 1000-1500 Kč ročně. Tuto ztrátu lze eliminovat mimo jiné i aplikací kompenzačního hnojiva, např. dřevěného popelu, jak doporučuje tato metodika. Vhodně zvolený způsob obnovy může také výrazně snížit náklady na zajištění nového porostu. Na druhou stranu je třeba uvést, že z pěstebního pohledu optimální varianta (drcení klestu a jeho rozptyl po ploše) je ekonomicky poměrně nákladná (stojí ca 35 tis. Kč.ha-1), což vynikne zejména v porovnání s variantami prodeje klestu pro bioenergetické účely. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 14.12.2016,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Edafické kategorie lesů v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Edaphic categories of forests in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, edaphic categories , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP EK, 229691/2012-MZE-16222/MAPA320, mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa edafických kategorií lesů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠVEC, O. – VACEK, Z. – ŠTÍCHA, V. – VACEK, S. – JAVŮREK, P. Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších až středních poloh, Ecologically soound pine silviculture in low-to-middle elevations, ecologically sound silviculture; extreme forest site; logging technology; Scots pine; non-market forest function, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika NAZV QJ1520037 2017, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 30.10.2017. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky lze spatřovat zejména ve snížení vstupů v rámci obnovy lesních porostů. Úspory při obnově lesa se přitom netýkají pouze nákladů na zalesnění, ale i nákladů spojených s následnou péčí o mladé lesní porosty. Může se přitom jednat o úspory nákladů na úrovni desítek tisíc Kč na hektar obnovované plochy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 22.11.2017,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Lesní vegetační stupně v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Forest vegetation zones in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest vegetation zone , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP LVS, 229690/2012-MZE-16222/MAPA319, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa lesních vegetačních stupňů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Mapa jednotek potenciální přirozené vegetace lesních ekosystémů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: units of the potential natural vegetation of forest ecosystems in selected large scale protected areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), protected landscape area (PLA), national park, vegetation, forest stands, potential natural vegetation, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, JPV ZCHU, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských oblastech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a s výběrnou strukturou v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a with representative selection structure in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 7, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a ve fázi skupinové obnovy v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a in the phase of gap regeneration in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 6, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 432D16 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 432D16 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 2, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434B17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434B17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 3, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434E17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434E17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 4, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436B17/4a v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436B17/4a in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 8, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436C17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436C17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 1, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436D17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436D17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 5, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. Metody stanovení množství nadzemní biomasy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23, Methods for determining the quantity of aboveground biomass of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in forest management units 13 and 23, biomass components; tree allometry; logging residues; Scots pine; sustainability of forest production, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika biomasa NAZV_2016, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při kalkulaci objemu komponent nadzemní biomasy v nižších polohách na chudších stanovištích s převahou borového hospodářství s využitím základních dendrometrických veličin jednotlivých stromů. Metodiku lze využít i pro ekonomické úvahy nad využitelností těžebních zbytků v lesních porostech. , Ekonomické aspekty využití této metodiky jsou nepřímé a vyplývají spíše z možnosti využití této metodiky jako kontrolní metody pro stanovení skutečného množství biomasy v lesních porostech. To má význam především tam, kde se v rámci mýtních těžeb plánuje i využití těžebních zbytků pro bioenergetické účely. Metodika nabízí i postup pro přesnější stanovení zásob borových porostů pro lepší ekonomické plánování mýtních a výchovných zásahů. Využíváním těžebních zbytků může majiteli vzniknout při mýtní těžbě dodatečný zisk (na úrovni cca 60 Kč.m-3)., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 , 14.12.2016,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. Obnova a strukturalizace přírodě blízkých porostů ve středních polohách, Regeneration and structuralisation of semi-natural forest stands in middle elevations, European beech, Norway spruce, natural forest, forest management, structure, regeneration, forest transformation, nature protection, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika přírodě blízké prosty, Číslo certifikátu: 87949/2014-MZE-16222/M103 , Snižení nákladů na výchovu především nejmladších růstových fází porostů, které bývají finančně nejnáročnější (5-10 tis. Kč ha). Snížení nákladů na obnovu (50 - 80 tis. Kč/ha), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Map of the introskeletal erosion in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, introskeletal erosion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP ISE, 229698/2012-MZE-16222/MAPA327, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa ohroženosti lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PRKNOVÁ, H. – KUBEČEK, J. Optimalizace pěstování smíšených porostů se zastoupením douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco), Optimalisation of the silviculture of the mixed stands with Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) admixture , Douglas-fir, silviculture, mixed stands, admixture, production, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pěstování douglasky - optimaliza, Číslo certifikátu: 87950/2014-MZE-16222/M104, Zvýšení průměrného ročního přírůstu při zajištění 30 - 40 % douglasky ve směsi o 2 - 3 tis. Kč/ha ve srovnání s čistými smrkovými porosty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – BÍLEK, L. Podtypy vývoje lesa v Krkonošském národním parku , Forest development subtypes in the Krkonoše National Park, Krkonose Mts., forest, vegetation, forest development subtype, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KRNAP - podtypy vývoje lesa, Číslo certifikátu: 82934/2013-MZE-16222/MAPA609. Mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf, Podtypy vývoje lesa v Krkonošském národním parku náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce v rámci tvorby LHP pro daná LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Porosty první generace lesa založené na zemědělských půdách v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), First generation forest stands established on former agricultural land in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, agricultural land, historici records , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP ZP, 229699/2012-MZE-16222/MAPA328, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa porostů první generace lesa založených na zemědělských půdách v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

REMEŠ, J. – NOVÁK, J. – ŠTEFANČÍK, I. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – BÍLEK, L. – PULKRAB, K. Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45, Methods of thinning for silvicultural, ecological and economic optimum of beech forest stands in Forest management units 43 and 45., tending of forest stands; European beech; Fagus sylvatica L.; economic efficiency; target trees; positive selection; value production, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika_buk_2016, Metodika je uplatnitelná zejména při výchově bukových porostů rostoucích ve středních polohách (4. lesní vegetační stupeň) na kyselých a živných stanovištích (CHS 43 a 45). Postup výchovy je v metodice dále diferencován podle kvality porostu a podle dosavadního průběhu managementu. Uplatnění metodiky je přitom jak v mladých porostech (do 20 let věku), tak i v porostech starších (40-70 let). Se společností B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati (se sídlem Loučka u Valašského Meziříčí 44, 756 44, IČO: 45806527, jednatel: Ing. Karel Hnilica, tel.: mobil: 604 211 051, e-mail: hnilica@lesybata.cz) byla dne 18.11.2016 uzavřena smlouva o uplatnění této certifikované metodiky. , Selektivní zásahy zaměřené na redukci nekvalitních jedinců z horní a střední vrstvy porostu a prostor pro maximální uplatnění přirozené autoredukce jsou významným racionalizačním opatřením především u porostů vzniklých z přirozené obnovy. To může ušetřit až cca 5 000 Kč/ha. Další ekonomický přínos navržené metodiky spočívá v potenciálním zvýšení hodnotové produkce zvýšením objemu stromů výběrové kvality o cca 150 m3/ha. Při cenovém rozdílu cca 700 Kč/m3 mezi sortimenty II. jakostní třídy a pilařskou kulatinou a při předpokládané výtěžnosti sortimentů zvláštní jakosti na úrovni 30 % objemu stromů výběrové kvality tak může dojít za optimálních podmínek k navýšení výnosů o 30–40 000 Kč/ha. K potenciálnímu zvýšení výnosů může také vést aplikace silnějších zásahů (20–25 % kruhové základny dvakrát (30–40 let), později (50–70 let) jednou za decénium. Zvýšený přírůst uvolněných stromů byl opakovaně experimentálně prokázán a může přinést zvýšení kvantitativní produkce (potenciálně až o 10–15 %). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 07.12.2016,

REMEŠ, J. – NOVÁK, J. – ŠTEFANČÍK, I. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – BÍLEK, L. – PULKRAB, K. Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima ve smrkových porostech na CHS 43 a 45, Methods of thinning for silvicultural, ecological and economic optimum of spruce forest stands in Forest management units 43 and 45, tending of forest stands; Norway spruce; Picea abies Karst.; economic efficiency; target trees; positive selection; thinning from bellow; value production; quantitative production; stabilization, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, metodika_smrk_2016, Metodika je uplatnitelná zejména při výchově smrkových porostů rostoucích ve středních polohách (4. lesní vegetační stupeň) na exponovaných, kyselých a živných stanovištích (CHS 41, 43 a 45). Postup výchovy je v metodice dále diferencován podle typu porostu (monokultura, smíšené porostu) a podle dosavadního průběhu managementu (včasná a opožděná výchova). Uplatnění metodiky je přitom jak v mladých porostech (do 20 let věku), tak i v porostech starších (40-70 let). Se společností B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati (se sídlem Loučka u Valašského Meziříčí 44, 756 44, IČO: 45806527, jednatel: Ing. Karel Hnilica, tel.: mobil: 604 211 051, e-mail: hnilica@lesybata.cz) byla dne 18.11.2016 uzavřena smlouva o uplatnění této certifikované metodiky., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky mohou spočívat v úspoře nákladů i ve zvýšení výnosů z produkce dřeva. Dalším přínosem, který je v případě smrkových porostů zásadní, je zvýšení jejich stability a tím snížení podílu nahodilých těžeb, které zpravidla přinášejí daleko menší ekonomický profit pro vlastníka. Zvýšení finančního efektu produkce dřeva ve smrkových porostech vychovávaných v souladu s touto metodikou je možné odhadovat na několik desítek tisíc korun na hektar. Tento efekt může být výsledkem kombinace zvýšení objemového přírůstu uvolňovaných stromů (koncentrace růstového potenciálu stanoviště na vybraný omezený počet stromů, zvětšení jejich tloušťky) a zvýšení kvality produkce cílenou a opakovanou podporou kvalitních a stabilních cílových stromů. Tento efekt se však dostaví až za desítky let od aplikovaných zásahů. Významným faktorem ovlivňující ekonomický přínos prováděných výchovných zásahů je také použitá technologie těžby a přibližování dříví. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 , 07.12.2016,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – KAŠPAR, J.; idPublikace = 73085; Název: Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Potenciální vegetace ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Potential vegetation of ecosystems in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest ecosystem, potential vegetation, Zurich–Montpellier school of phytosociology , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP PV, 229692/2012-MZE-16222/MAPA321, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa zastoupení jednotek potenciální vegetace ekosystémů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,